Divadelní činnost

Podhorský penzion

A je to v pytli

Past na myši

Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách

 

Divadlo v Otnicích se hrávalo odnepaměti. Nejfrekventovanější hrou byla zřejmě Maryša bratří Mrštíků. Děj Maryše vnikl v sousedních Těšanech, kde starší Alois Mrštík byl nějaký čas učitelem. Divadelní hru Maryša uvedl na jevištní prkna ponejprv asi v roce 1902 „Čtenářsko-pěvecký spolek v Otnicích. Tenkrát tuto hru opakovali i v Lovčičkách. Podruhé se hrála v roce 1912. První hru měl v režii učitel Eliáš, druhou Bohuslav Haluza. Potřetí sehráli Maryšu ochotníci mládeže národně socialistické.

V roce 1932 sehráli Maryšu v Otnicích ochotníci KSČ z Újezda. Hráli ji v přírodě u domku Gabriela Juráska v Chaloupkách. V roce 1950 sehrálo Maryšu v Otnicích krajské a oblastní divadlo z Brna. Po šesté se hrála Maryša v Otnicích v roce 1956 při vyprodaném sále. Hrálo se dvakrát v Otnicích a jednou v Újezdě u Brna s velkým úspěchem a pochvalou. I nová výprava scén se líbila. Navrhoval ji Rudolf Menoušek. Režii měl Bohuslav Hedvábný.

Za první republiky se hrávaly opery. Po protektorátním útlumu znovunabytá svoboda probouzí i divadlo. Jak píše kronikář: „Domyslíme-li si, za jakých okolností se divadla musela dávati dohromady po válce, řekneme, že tito lidé byli hrdinové a zaslouží veřejné pochvaly“. Byl toho času v Otnicích jeden malý sáleček u Hložků č. p. 66, když se tam postavilo miniaturní jeviště, zůstalo jen málo místa pro obecenstvo.
V roce 1945 sehráli 23. září orli divadelní hru Zapadlý domeček, 4. listopadu taktéž orli sehráli hru ferda šéfem, 9. prosince hasiči hru Prach a ???, KSČ sehrálo veselohru Nezvedná Lída.

V roce 1947 byl postaven Katolický dům a v roce 1948 Dělnický dům.

Od 50. roku osvětová činnost vázne, neboť – jak opět čteme v kronice – „Funkcionáři se věnují upevňování JZD a továren“.

V roce 1954 byla zřízena Osvětová beseda ve snaze o znovuvzkříšení kulturní činnosti. Mládežníci prý tehdy byli zkaženi špatnou výchovou za protektorátu, bojí se bíti slušní, aby nebyli mezi spoluvrstevníky zesměšněni.
Divadelní odbor se podařilo sestavit do konce roku a sehrána byla Moliérova hra Lakomec za účasti rekordních 408 návštěvníků.

V roce 1955 je Divadelní odbor jediným fungujícím orgánem Osvětové besedy. Do zkouše se scházelo mnoho lidí, zvláště, když se hrál kus s větším obsazením. Každému nácviku byla věnována pečlivá a houževnatá práce režiséra. Scény byly vybaveny nákladně a stylově. Každé hře se pořizovaly nové kulisy i jiné technické pomůcky, osvětlovací atd. Již se u nás nehraje při jedné potrhané scéně, jak tomu bývalo dříve.

Divadelní činnost vrcholí v roce 1960. 20. Února 1960 se na scénu uvedly dvě klasické scény, veselé jednoaktové hry Ladislava Stroupežnického Zvídavý rarášek a Paní Mincmistrová v režii Bohuslava Hedvábného. Provedení dobré, avšak návštěvnost slabá. 17. Dubna 1960 byla sehrána divadelní hra J. Zeyera Radůz a Mahulena. Dobře nastudovaná, klasická hra Josefem Hrdličkem měla pronikavý úspěch.
Divadelní kroužek má KSČ celé jevištní vybavení, moderní osvětlení. Divadelní hry vybírá s výpravnými scénami a kostýmy. …dobré a stále se zlepšuje. Musím však nerad zaznamenati, že návštěvy divadel se stále od divadla k divadlu zmenšují. Divadelní kroužek má sice stálých návštěvníků, avšak masových – rekordních návštěv nikdy nedocílil.

Poslední divadelní stopou je Paní Mincmistrová z roku 1961. S rozmachem televizorů divadelní činnost ustává.

Současný divadelní spolek Ochotnice vznikl za podpory obce Otnice v srpnu 2015. Po 55 letech tak navázal na tradici ochotnického divadla v Otnicích. Počet ochotných divadelníků by se dalo spočítat na prstech jedné ruky, ale všichni zapojili své síly a koncem září začali zkoušet hru „Podhorský penzion“ z pera Lumíra Kubátka s počtem 12 herců. Od samého začátku spolek režíruje Radek Mezuláník. Do podvědomí lidí se dostali premiérou, která se konala v lednu 2016 v Otnicích a v květnu se ochotníci zúčastnili soutěžní přehlídky ochotnických divadel v Němčicích na Hané. Na soutěži si vyslechli názory a připomínky poroty, které jistě pomohly k jejich dalšímu ochotnickému nadšení. Na podzim roku 2016 začali ochotníci studovat hru „A je to v pytli“ od Raye a Michaela Cooneyových. Premiéra se odehrála v únoru 2017, pak následovala opět účast na soutěžní přehlídce v Němčicích na Hané a vystoupení v Újezdě u Brna. Soubor se od počátku potýká s nedostatkem mužů, ochotných a připravených obětovat svůj osobní čas divadlu. Proto se od listopadu 2017 soubor snažil nastudovat detektivní hru od slavné Aghaty Christie „Past na myši“, kde záměrně změnil role, aby tak mohl využít převahu ženského pohlaví. I přes všechna úskalí nedostatku herců se ochotníkům podařilo hru nastudovat a v březnu 2018 uvést.


Přijďte mezi nás a užijte si s námi spoustu legrace, můžete navázat nová přátelství, zbystříte si mozkové buňky, ztratíte ostych, ovšem byste měli být připraveni obětovat svůj čas. 

 

 

webdesign: Synetix
©2006-2020 Obecní úřad Otnice, prohlášení o přístupnosti