Aktuality

Divadlo OchOTNICE vytvořilo kanál na YouTube, kde pro vás zveřejňuje vybrané záznamy z představení a další jejich tvorbu. Stačí zadat na YouTube do vyhledávacího řádku "ochotnice" a zobrazí se vám vše, co je v danou chvíli z divadla k dispozici. Pobavte se třeba loňským představením komedie Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách nebo dramatem Maryša.

 

         


K záznamům z našich představení jsme pro vás na našem YouTube kanále přidali několik audio povídek Karla Čapka, které načetli členové souboru. Natáčení povídek ještě není u konce, budeme je stále přidávat.

Přejeme vám příjemný poslech.

         


Lucerna

Maryša

Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách

Past na myši

A je to v pytli

Podhorský penzion

 

Z HISTORIE DIVADLA

Divadlo v Otnicích se hrávalo odnepaměti. Nejfrekventovanější hrou byla zřejmě Maryša bratří Mrštíků. Děj Maryše vnikl v sousedních Těšanech, kde starší Alois Mrštík byl nějaký čas učitelem. Divadelní hru Maryša uvedl na jevištní prkna ponejprv asi v roce 1902 „Čtenářsko-pěvecký spolek v Otnicích. Tenkrát tuto hru opakovali i v Lovčičkách. Podruhé se hrála v roce 1912. První hru měl v režii učitel Eliáš, druhou Bohuslav Haluza. Potřetí sehráli Maryšu ochotníci mládeže národně socialistické.

V roce 1932 sehráli Maryšu v Otnicích ochotníci KSČ z Újezda. Hráli ji v přírodě u domku Gabriela Juráska v Chaloupkách. V roce 1950 sehrálo Maryšu v Otnicích krajské a oblastní divadlo z Brna. Po šesté se hrála Maryša v Otnicích v roce 1956 při vyprodaném sále. Hrálo se dvakrát v Otnicích a jednou v Újezdě u Brna s velkým úspěchem a pochvalou. I nová výprava scén se líbila. Navrhoval ji Rudolf Menoušek. Režii měl Bohuslav Hedvábný.

Za první republiky se hrávaly opery. Po protektorátním útlumu znovunabytá svoboda probouzí i divadlo. Jak píše kronikář: „Domyslíme-li si, za jakých okolností se divadla musela dávati dohromady po válce, řekneme, že tito lidé byli hrdinové a zaslouží veřejné pochvaly“. Byl toho času v Otnicích jeden malý sáleček u Hložků č. p. 66, když se tam postavilo miniaturní jeviště, zůstalo jen málo místa pro obecenstvo.

V roce 1945 sehráli 23. září orli divadelní hru Zapadlý domeček, 4. listopadu taktéž orli sehráli hru ferda šéfem, 9. prosince hasiči hru Prach a broky, KSČ sehrálo veselohru Nezvedná Lída.

V roce 1947 byl postaven Katolický dům a v roce 1948 Dělnický dům.

Od 50. roku osvětová činnost vázne, neboť – jak opět čteme v kronice – „Funkcionáři se věnují upevňování JZD a továren“.

V roce 1954 byla zřízena Osvětová beseda ve snaze o znovuvzkříšení kulturní činnosti. Mládežníci prý tehdy byli zkaženi špatnou výchovou za protektorátu, bojí se bíti slušní, aby nebyli mezi spoluvrstevníky zesměšněni.

Divadelní odbor se podařilo sestavit do konce roku a sehrána byla Moliérova hra Lakomec za účasti rekordních 408 návštěvníků.

V roce 1955 je Divadelní odbor jediným fungujícím orgánem Osvětové besedy. Do zkouše se scházelo mnoho lidí, zvláště když se hrál kus s větším obsazením. Každému nácviku byla věnována pečlivá a houževnatá práce režiséra. Scény byly vybaveny nákladně a stylově. Každé hře se pořizovaly nové kulisy i jiné technické pomůcky, osvětlovací atd. Již se u nás nehraje při jedné potrhané scéně, jak tomu bývalo dříve.

Divadelní činnost vrcholí v roce 1960. 20. Února 1960 se na scénu uvedly dvě klasické scény, veselé jednoaktové hry Ladislava Stroupežnického Zvídavý rarášek a Paní Mincmistrová v režii Bohuslava Hedvábného. Provedení dobré, avšak návštěvnost slabá. 17. dubna 1960 byla sehrána divadelní hra J. Zeyera Radúz a Mahulena. Dobře nastudovaná, klasická hra Josefem Hrdličkou měla pronikavý úspěch.

Divadelní kroužek má KSČ celé jevištní vybavení, moderní osvětlení. Divadelní hry vybírá s výpravnými scénami a kostýmy. …dobré a stále se zlepšuje. Musíme však neradi zaznamenati, že návštěvy divadel se stále od divadla k divadlu zmenšují. Divadelní kroužek má sice stálých návštěvníků, avšak masových – rekordních návštěv nikdy nedocílil.

Poslední divadelní stopou je Paní Mincmistrová z roku 1961. S rozmachem televizorů divadelní činnost ustává.

Současný divadelní spolek Ochotnice vznikl za podpory obce Otnice v srpnu 2015. Po 55 letech tak navázal na tradici ochotnického divadla v Otnicích. Od samého začátku spolek režíruje Radek Mezuláník.

webdesign: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Otnice, prohlášení o přístupnosti