Ceník služeb

Poplatky k 1.1.2024

Komunální odpad:
1 osoba / 1 rok / 800 Kč (bez ohledu na počet lidí žijících v jedné domácnosti)
 
Poplatky za psy:
1 pes - 200 Kč
za každého dalšího - 300 Kč
 
Veřejné prostranství – stánkový prodej:
do 15 m2 / 10 Kč / m2/ den 
nad 15 m2 / 20 Kč / m2/ den  
 
Veřejné prostranství:
- za umístění skládky - 0,10 Kč/m2/den        
- za umístění lunaparků atd. - 500 Kč/týden
- za umístění reklamního zařízení - 500 Kč/m2/rok
 
Rozhlas
1x hlášení - 50 Kč
 
Infokanál - inzerce
1 den - 15 Kč
  
Hrobové místo a služby na 10 let
 - hrob - 120 Kč
 - dvojhrob - 240 Kč
 - urnový hrob -  200 Kč
 - základ pro urn. hrob - 1.670 Kč (jednorázový poplatek)
 - služby - 500 Kč (popl. za kontejner na odpad, voda, písek, udržba hřbitova) 
 
Xerox
- 1x strana   A4 - 2 Kč
- oboustranně  A4 - 3 Kč
- 1x strany  A3 - 3 Kč
- oboustranně A3 -  5 Kč
 
Pořizování fotografií
10 x 15 cm (formát pohlednice) - 5 Kč
 
Půjčování stolů a židlí

stůl          ks/den - 10 Kč
židle        ks/den  - 5 Kč
pivní set  ks/den - 20 Kč 
 
Pronájem "Kasína"
duben - září - 2 000 Kč/akce
říjen - březen - 3 000 Kč/akce
 
SPRÁVNÍ POPLATKY:

Přihlášení k trvalému pobytu - 50 Kč
Vystavení druhopisu /rodný list, úmrtní list - 300 Kč
 
Ověřování
1x podpis - 50 Kč
1x stránka - 30 Kč
 

webdesign: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Otnice, prohlášení o přístupnosti