2022-2026

 

 
Starosta
Pavel Mezuláník 
 

                                                        

                                             Místostarosta  
                                               Pavel Muric
                        Předseda výboru sociálně zdravotního


 
 
Ing. Marian Špunar
Předseda finančního výboru
 
 
 
Dušan Matoušek
Předseda kontrolního výboru
Pavel Prokop
Předseda výboru pro rozvoj obce
 
 
Petr Havelka
Předseda výboru pro životní prostředí

 


Dana Sekaninová
Předseda výboru pro mládež a tělovýchovu

Mgr. Ludmila Pšenáková
Člen zastupitelstva


Luděk Levák
Člen zastupitelstva


Aleš Holoubek
Člen zastupitelstva


Miroslav Kalouda
Člen zastupitelstva

 

 

 

 


2018-2022

 

Starosta
Pavel Mezuláník 

                                            Místostarosta
                                    Pavel Muric - člen zastupitelstva
                                                  Pavel Muric
                      Předseda výboru sociálně zdravotního


 
 
Ing. Marian Špunar
Předseda finančního výboru
 
 
 
Mgr. Naděžda Fojtů
Předseda kontrolního výboru
Pavel Prokop
Předseda výboru pro rozvoj obce
 
Petr Havelka
Předseda výboru pro životní prostředí

 


Dana Sekaninová
Předseda výboru pro mládež a tělovýchovu

Mgr. Ludmila Pšenáková
Člen zastupitelstva


Dušan Matoušek
Člen zastupitelstva


Aleš Holoubek
Člen zastupitelstva


Miroslav Kalouda
Člen zastupitelstva

 

 

 

 


2014-2018

 

 

Starosta

Pavel Prokop

Místostarosta
Pavel Muric - člen zastupitelstva
Pavel Muric
Předseda výboru sociálně zdravotníhoIng. Marian Špunar
Předseda finančního výboru


Josef Nedoma
Předseda kontrolního výboru


Pavel Mezuláník
Předseda výboru pro rozvoj obce

 
Petr Havelka
Předseda výboru pro životní prostředí

 


Dana Sekaninová
Předseda výboru pro mládež a tělovýchovu

Mgr. Ludmila Pšenáková - člen zastupitelstva
Mgr. Ludmila Pšenáková
Člen zastupitelstva


Dušan Matoušek
Člen zastupitelstva


Bc. Veronika Kolaříková
Člen zastupitelstva


Miroslav Kalouda
Člen zastupitelstva

 

 

 


2010-2014

 

 

Pavel Prokop

Starosta

Pavel Muric

Místostarosta

 

Ing. Jaroslav Bubla

Předseda finančního výboru 

Josef Nedoma

 Předseda kontrolního výboru

  

Dana Sekaninová

Předsedkyně výboru pro 

mládež, tělovýchovu a rodinu 

 

  

Otto Drabálek

Předseda výboru životního prostředí

 

  

 Pavel Mezuláník

Předseda výboru rozvoje obce 

 

 

Mgr. Ludmila Pšenáková

Člen zastupitelstva

 

  Ing. Marian Špunar

Člen zastupitelstva

 

Petr Havelka  

Petr Havelka

Člen zastupitelstva

 

   

Jan Dufek

Člen zastupitelstva 

 


2006-2010

 

Starosta
Prokop Pavel
Prokop Pavel

Místostarosta
Lattenbergová Anna
Lattenbergová Anna

 


 

Ing. Jaroslav Bubla - předseda finančního výboru
Ing. Jaroslav Bubla
předseda finančního výboru

Jiří Klvač - předseda kontrolního výboru
Jiří Klvač
předseda kontrolního výboru

Pavel Mezuláník - předseda výboru rozvoje obce
Pavel Mezuláník
předseda výboru rozvoje obce

Otto Drabálek - předseda výboru životního prostředí
Otto Drabálek
předseda výboru životního prostředí

Dana Sekaninová - předseda výborumládeže a tělovýchovy
Dana Sekaninová
předseda výboru mládeže a tělovýchovy

Mgr. Ludmila Pšenáková - člen zastupitelstva
Mgr. Ludmila Pšenáková
člen zastupitelstva

Petr Havelka - člen zastupitelastva
Petr Havelka
člen zastupitelastva

Pavel Muric - člen zastupitelstva
Pavel Muric
člen zastupitelstva

Mgr. Jan Novák - člen zastupitelstva
Mgr. Jan Novák
člen zastupitelstva


2002-2006

 

Starosta
Prokop Pavel
Prokop Pavel

Místostarosta
Lattenbergová Anna
Lattenbergová Anna

 

 

Členové

 

Ing. Bubla Jaroslav
Ing. Bubla Jaroslav

Ing. Horák Vlastimil
Ing. Horák Vlastimil

Mgr. Novák Jan
Mgr. Novák Jan

Lipovská Miroslava
Lipovská Miroslava

Mgr. Pšenáková Ludmila
Mgr. Pšenáková Ludmila

Drabálek Otto
Drabálek Otto

Mezuláník Pavel
Mezuláník Pavel

Hoffmann Antonín
Hoffmann Antonín

Poláček Miroslav
Poláček Miroslav


1998-2002

 

Starosta
Prokop Pavel
Prokop Pavel

Místostarosta
Lattenbergová Anna
Lattenbergová Anna

 

 

Členové

 

Ing. Bubla Jaroslav
Ing. Bubla Jaroslav

Ing. Horák Vlastimil
Ing. Horák Vlastimil

JUDr. Nehybová Ludmila
JUDr. Nehybová Ludmila

Ing. Obr Jiří
Ing. Obr Jiří

Mgr. Pšenáková Ludmila
Mgr. Pšenáková Ludmila

Drabálek Otto
Drabálek Otto

Mezuláník Pavel
Mezuláník Pavel

Hoffmann Antonín
Hoffmann Antonín


Poláček Miroslav

webdesign: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Otnice, prohlášení o přístupnosti