FAIR TRADE - podporujeme spravedlivý obchod

 

Napsali o nás

Vyškovské noviny - 6.9.2020

Česká televize - Události v regionech Brno - 4.9.2020 (9.24 min.)

 

V rozvojových zemích lidé pěstují plodiny a vyrábějí zboží, v rozvinutých zemích lidé tyto plodiny spotřebovávají. Spotřebitel nakupuje a producent má obživu. Zní to dobře? Realita je často jiná. Pěstitelé, řemeslníci a zaměstnanci v rozvojových zemích pracují za podmínek, které si jen těžko dovedeme představit. Mzda, která nestačí ani na základní životní potřeby, nebezpečná práce bez ochranných pomůcek, dětská a otrocká práce. To je jen příklad. Zdroj: NaZemi.cz

 

    

 


Kampaň Fairtradová města je mezinárodní iniciativou označování míst, kde je podporována a zviditelňována myšlenka fair trade. Titul je udělován nejen městům a malým obcím, ale také univerzitám a školám. Spravedlivý obchod v Otnicích podporují nejen místní obchodníci, ale podporu si získal i u obecního úřadu, který se zapojil do nákupu a užívání fairtradových produktů jako odpovědný spotřebitel. 

Starosta Pavel Mezuláník podepsal dne 11. června 2019 deklaraci podpory fair trade a tím se naše obec připojila k podpoře  celosvětového hnutí za spravedlivější ekonomické vztahy mezi zeměmi globálního Severu a Jihu, hnutí stojícího na rovných příležitostech, odpovědném obchodním partnerství a šetrném přístupu k lidem a přírodě.
 
Fairtradová města -  mezinárodní iniciativa
označování míst, kde podporují fairtrade
 

"Jsem šťastný, že v Otnicích podporujeme myšlenku odpovědnosti za všechny, kteří pěstují kávu, kakao a jiné plodiny. Zapojením do projektu Fairtradová města chceme podpořit spravedlivý obchod, důstojné podmínky pěstitelů, a zvýšit tak životní úroveň nejen jich samotných, ale i jejich rodin."     

Pavel Mezuláník, starosta

 

V naší knihovně pořádáme také Fairtradové pondělky. Návštěvníkům nabízíme fairtradovou kávu nebo čaj. Informujeme je o významu Fair trade obchodu. Součástí aktivit knihovny jsou i tematické putovní výstavy, které máme zapůjčeny především z brněnské organizace NaZemi (výstava o Fair trade, Móda 2.1, Cena kakaa, Práce (bez) budoucnosti…). Knihovna se podílí i na organizování Výstavy na stromech nebo Férové snídani v obci.

 

Férová snídaně je největší českou akcí na podporu fair trade a odpovědné spotřeby. Dobrovolníci na desítkách míst České republiky pořádají piknikový happening, aby ukázali, že se zajímají o životy pěstitelů ve svém okolí i v zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Férové snídaně pořádáme v Otnicích již od roku 2011. 

 

 


Více ve fotogalerii: 2022, 2019, 2018. 
V březnu 2020 jsme pořádali také promítání a besedu na téma CENA KAKAA V POBŘEŽÍ SLONOVINY.

V roce 2022 se zástupce naší obce, členové řídící skupiny a vybraní pedagogové a žáci otnické školy zúčastnili Národní fairtradové konference. Více než 90 aktivních lidí z českých měst se spojilo a předalo si zkušenosti ze světa Fairtrade. Osobně jsme se také seznámili s životem kolumbijského pěstitele kávy a diskutovali o zásadních tématech podpory pěstitelů ve světě.

 

Fairtradové suroviny pěstují především drobní pěstitelé v zemích globálního Jihu. Jedná se o kávu, čaj, třtinový cukr, kakao, banány, rýži a obilniny, koření nebo také bavlnu či řezané květiny. I v Otnicích zakoupíte výrobky fair trade a tím podpoříte férový obchod. Vybírat můžete především z nabídky čokolád, kávy a čajů. Nebo raději posedět s přáteli u fairtradového čaje v restauraci U Marků?

Fair trade podporují  

Cukrárna u Žbánků, Dědina 205
Restaurace U Marků, Dědina 12
K+M Salvia, Dědina 81
Květinářství Ludmila Panáčková, Dědina 447
Scuk.cz/otnicky - výdejna,  Andrea Tichá, Dědina 60 

 

Fairtradové výrobky jsou na obalu označeny známkou FAIRTRADE®    

 

Řídící skupina

Jana Štěpánková – kontaktní osoba: e-mail: stepankova@otnice.cz, tel: +420 602 195 676
Dana Sekaninová
Dagmar Kovaříková
Jitka Bublová
Petr Kalouda

webdesign: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Otnice, prohlášení o přístupnosti