Komunitní plán sociálních služeb

5. Komunitní plán sociálních služeb ORP Slavkov u Brna na období 2019 - 2020, je výsledkem procesu komunitního plánování sociálních služeb. Je vytvořen na základě úzké spolupráce zúčastněných – uživatelů sociálních služeb, poskytovatelů sociálních služeb, zástupců města a metodické podpory ze strany Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Dokument plynule navazuje na předchozí Komunitní plány sociálních služeb města Slavkov u Brna.
Předkládaný 5. Komunitní plán je souhrnem zjištěných potřeb občanů správního obvodu ORP Slavkov u Brna v oblasti sociálních služeb a definuje priority, jichž by mělo být v daném období dosaženo. Celý dokument je výsledkem práce dvou pracovních skupin a to pracovní skupiny „Senioři a zdravotně postižení“ a skupiny „Prorodinné služby“, které se v průběhu roku pravidelně scházejí. Proces komunitního plánování je otevřen široké veřejnosti a všem, kteří se do něj chtějí aktivně zapojit.

 

webdesign: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Otnice, prohlášení o přístupnosti