Dotace

Vzhledem k naprosto nesmyslnému zákonu č. 24/2015 Sb. kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, obec Otnice tímto sděluje, že poskytuje pouze individuální dotace. Dotace je poskytována na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce a to převážně organizacím registrovaným v obci Otnice jejichž činnost je pro obec prospěšná.


Obdržené dotace

webdesign: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Otnice, prohlášení o přístupnosti