Podatelna

 

1. Podání elektronickou poštou

Elektronická adresa podatelna@otnice.cz je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Obecnímu úřadu, které musí být opatřeny zaručeným elektronickým podpisem. Při zasílání datové zprávy prosím uveďte své jméno, příjmení, doručovací adresu. V případě, že jednáte za subjekt, připojte prosím IČ a název subjektu. 

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech daných vyhláškou č. 259/2012 Sb.  Nadále přijímáme formáty pdf, doc, docx, xls, xlsx, rtf,  Maximální přípustná velikost přijímané zprávy nebo přílohy je 1.5 MByte

Datovou zprávu lze zaslat kdykoliv. Doručení a následná zpráva o potvrzení však proběhne následující úřední den podatelny,tj: pondělí 8:00-17:00, středa 8:00-17:00, pátek 8:00-12:00 hod.


 

2. Podání datovou schránkou

Všechny fyzické i právnické osoby mohou činit podání prostřednictvím této datové schránky. ID datové schránky: gjdbb6j  Doručení do datové schránky nasává okamžikem doručení. 

 

3. Místní podání

Prostřednictvím níže uvedené korespondenční adresy můžete zaslat nebo osobně doručit na Obecní úřad Otnice zprávu v listinné podobě. Podatelna nepřijímá samostatná podaní na technologických nosičích dat. Je však možné, aby nosič dat (CD, DVD, flasch disk) byl přílohou dokumentu.

Elektronická adresa info@otnice.cz je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Obecnímu úřadu, které nejsou opatřeny zaručeným elektronickým podpisem.  Lze také použít on-line formulář (viz. níže) Při zaslání datové zprávy uveďte prosím své jméno, příjmení a doručovací adresu. V případě, že jednáte za subjekt, připojte prosím IČ a název subjektu.

 

Korespondenční adresa: Obecní úřad Otnice 479, 686 54 Otnice

Poštou: lze doručit kdykoliv
Osobně: v úřední dny podatelny, tj: pondělí 8:00-17:00, středa 8:00-17:00, pátek 8:00-12:00 hod.


 

4. On-line formulář

Tento formulář slouží pouze pro zasílání zpráv, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, a proto nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky orgánu a občany.

Datovou zprávu lze zaslat kdykoliv, doručení a následná zpráva o potvrzení však proběhne následující úřední den podatelny, tj: pondělí 8:00-17:00, středa 8:00-17:00, pátek 8:00-12:00 hod.

 

webdesign: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Otnice, prohlášení o přístupnosti