Knihovna

 

NOVÉ KNIHY 2020 


Zřizovatel: obec Otnice

Adresa: Dědina 479, 683 54 Otnice
 
Knihovnice: Mgr. Jitka Bublová
Kontakt: tel. 544 255 019, email: knihovna@otnice.cz
 
Provozní doba: 
Pondělí: 11.00 - 17.00 hod.
Středa: 9.30 - 15.30 hod.   
 

Knihovna nabízí tyto službypůjčování knih, časopisů, pamětních knih obce, školních a farních kronik. Dále nabízí půjčování DVD záznamů otnických akcí včetně jejich kopírování, tisk, skenování fotografií. Celoročně zde probíhá burza knih a výměnný fond knih s Knihovnou Karla Dvořáčka ve Vyškově. K dispozici je zde veřejný internet. Knihovna se stala i centrem pro komunitní setkávání a místem pro rodinu s centrem Family Point.

Kroniky v elektronické podobě:

 
Cena za registraci na 1 rok:
- děti             10 Kč
- dospělí       20 Kč
 

Historie:

Obecní knihovna byla v Otnicích založena na počátku roku 1924 zakoupením 59 knih za obnos 1360 Kč, za peníze obce. Od ministerstva školství obdržela ještě 46 vázaných knih v ceně 1000 Kč jako státní subvenci. Knihy se začaly půjčovat 26. ledna 1924 v obecní kanceláři. Postupně knihovna několikrát změnila místo. Několik let byla umístěna v Dělnickém domě, Základní škole a Katolickém domě. Od 1. července 1973 se stala knihovna v Otnicích střediskovou. Na tuto knihovnu bylo napojeno pět místních knihoven z okolních obcí - Bošovic, Hostěrádek-Rešova, Lovčiček, Milešovic a Šaratic. Koncem roku 1975 mohla knihovna svým členům nabídnout téměř již pět tisíc svazků a v roce 1978 již více než osm tisíc knih. V současné době, kdy je zřizovatelem obec Otnice, vlastní knihovna skoro jedenáct tisíc svazků. Obec přispívá nemalými prostředky na rozvoj knihovny. Od roku 2004 je knihovna plně automatizována. Má tři počítače s přístupem na internet. Posledním velkým stěhováním byl říjen roku 2005, kdy se knihovna přestěhovala do prostor přízemí budovy nové radnice.

 

webdesign: Synetix
©2006-2021 Obecní úřad Otnice, prohlášení o přístupnosti