Základní údaje


Poloha

Obec leží 11 km jihozápadně od Slavkova u Brna, 216 m nad mořem, v jihovýchodním výběžku pahorkatiny Ždánického lesa, v údolí po obou stranách Otnického potoka, do kterého se u obce vlévá potok Bošovský a Lovčičský. Zeměpisné souřadnice centra obce jsou: 49°05‘10,20" severní šířky a 16°48‘47,48" západní délky. Nejvyšší bod je kopec Strážka ve výšce 266 metrů nad mořem. Rozloha katastru je 860 ha.

Památky

Obci dominuje farní kostel sv. Aloise, postavený v renesančním slohu, třetí na stejném místě. Původně byl zasvěcen sv. Havlovi. Současný kostel byl postaven v letech 1855-56. Dále se v obci nachází socha sv. Jana Nepomuckého s přilehlým parkem, pomník padlých I. a II. sv. války a kaplička panny Marie.


Historie

První dochovaná písemná zmínka pochází z roku 1255, kdy se uvádí: "Hypolit a syn Jindřich z Otnic" na závěti znojemského purkrabího. Ve vlastnictví obce se vystřídalo mnoho majitelů. Název obce pochází od osobního jména Oten. V minulosti zde bývaly dvě obce Otnice a Otničky. Otničky zanikly koncem 16. století a i když byly v katastru obce Lovčiček, osudy měly těsně spjaté s Otnicemi.
Dále pro zachování folklórního dědictví (obec je na hranici pomezí hanácko-slovácka) je záměrem obnovit tradici nošení vlastních krojů při tradičních Aloiských hodech. V současné době jsou otnické kroje ke shlénutí při slavnostních událostech.  Je také záměrem obecního zastupitelstva oživit místní tradice a kulturu v obci.
Obec je převážně zemědělská. Dobré půdní a klimatické podmínky umožňují pěstování zemědělských produktů - rostlinná výroba - živočišná výroba. I zde nachází naši občané pracovní zařazení. Veškerou půdu obhospodařují Rostěnice a.s.


Vybavenost obce

Vodovod – vodovodní řád je po celé obci ze zdroje Opatovické přehrady, od r. 1982.

Kanalizace – kanalizační síť je po celé obci vybudována od r. 1975.

Elektřina - od r. 1929

Telefon – obec je pokryta telefonní sítí, vybudována od r. 1975. Digitální ústředna od r. 1997. Obec je pokryta signálem všech tří mobilních operátorů.

Plyn – obec je plně plynofikována od r. 1997.

Pošta – peněžní a listovní přepážka 954 268 354

Čistírna odpadních vod - od r. 2011       

Sběrný dvůr odpadů - od r. 2011


Dopravní obslužnost

Obec je zapojena do systému IDS  JMK.

Jizdní řád linky 610, 611, 630


Statistika dat obyvatel

  celkem průměrný věk
OSOBY 1594 40,72
Muži 802 40.09
Ženy 791 41,41
Děti do 15 let 271 7,14
Děti do 18 let 328 8,65
Starší 60 let 352 71,99
Možní voliči 1266 49,03

(aktuální ke dni 1. 1. 2024)


Kultura

Na konci 20.století byla obnovena tradice krojovaných hodů. Kroje byly nejprve kyjovské, později byly na základě historických záznamů rekonstruovány původní otnické kroje. V posledních letech jsou kroje opět kyjovské. Hody jsou v obci dvojí: Alioské a babské. Aloiské hody jsou na svátek svatého Aloise (21. června), patrona místního kostela. Babské hody se konají na podzim a v krojích jdou pouze ženy a dívky.

Dalšími kulturními akcemi jsou myslivecký ples, ostatky (jinde nazývané masopust nebo šibřinky), posezení u cimbálu, jarní prodejní výstava květin a zahrádkářských potřeb, ukázka uměleckých řemesel a ručních prací aj. Obec ve spolupráci s místními maminkami pořádají také vítání jara se světluškami, dětský maškarní ples, aj. V kulturním domě se promítá kino a konají se zábavy.
 
Otnice získaly v letech 2002, 2006 a 2012 za kulturní život ocenění Modrá stuha v regionálním kole soutěže Vesnice roku Jihomoravského kraje.

Sport a volný čas

Pro sport v Otnicích slouží multifunkční sportovní areál, jehož předností je fotbalové hřiště s umělým povrchem, které splňuje podmínky pro využití i při prvoligových utkáních. Vedle něj se nachází tenisové kurty a betonové hřiště pro další aktivity. Fotbalové hřiště a tenisové kurty nabízejí možnost pronájmu. Hřiště sousedí s tělocvičnou základní školy, kde celoročně probíhají sportovní aktivity - stolní tenis, florbal, cvičení rodičů s dětmi, fotbalová přípravka, volejbal, atletika. V Otnicích je provozován také kulečníkový klub, který se nachází v přilehlých prostorách dělnického domu. V obci jsou k dispozici čtyři dětská hřiště s hracími prvky - na začátku ulice Nová, nedaleko odtud v odlehlé části ulice Dědina, dále v parku sv. Jana Nepomuckého a na fotbalovém hřišti. Pro jízdu na kole, koloběžce, skateboardu nebo pro míčové hry slouží již zmiňované betonové hřiště u spotovního areálu. Na procházky přírodou se nabízejí polní cesty a stezky kolem obce třeba se zastávkou u otnických rybníků  "Pod Poltňou" ,"Na Sadkově" a "Zumr".

webdesign: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Otnice, prohlášení o přístupnosti