Zápis do mateřské školy

Vedení ZŠ a MŠ v Otnicích informuje rodiče, že zápis dětí do MŠ na školní rok 2022/23 proběhne ve středu 11. května 2022 v budově MŠ v době od 10.00 do 11.30 hod.

K zápisu je třeba přinést:      

  • žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
  • evidenční list dítěte
  • rodný list dítěte k ověření správnosti údajů 
  • OP jednoho z rodičů k ověření trvalého bydliště v obci Otnice.

Vše řádně vyplněné, podepsané oběma rodiči a evidenční list potvrzený od lékaře. Oba tyto dokumenty, včetně kritérií pro přijímání dětí, najdete na www.zsotnice.cz nebo si je můžete vyzvednout v naší mateřské škole.

V průběhu zápisu si můžete s vašimi dětmi prohlédnout prostory tříd a zahrady. V případě, že se z nějakého závažného důvodu nemůžete v den zápisu dostavit do MŠ, kontaktujte zastupující vedoucí učitelku p. Veroniku Škrhákovou na tel. čísle: 725 059 306 nebo na e-mailové adrese: skolkaotnice@email.cz


Vnitřní předpis pro přijímání dětí v Mateřské škole Otnice pro školní rok 2022/23

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy, Otnice, příspěvkové organizace sděluje, že do MŠ Otnice budou přednostně přijaty děti přihlášené na pravidelnou docházku podle těchto kritérií:

  • děti s odkladem povinné školní docházky
  • děti, které nejpozději před 1. 9. 2022 dosáhnou čtyř let věku a které mají trvalý pobyt ve školním obvodu Mateřské školy Otnice
  • mladší děti podle data narození, kde starší má přednost před mladším. Podmínkou pro přijetí těchto mladších dětí do MŠ je trvalé bydliště dítěte a alespoň jednoho ze zákonných zástupců žáka (rodiče) v Otnicích

Základní a Mateřská škola

Ředitel - Mgr. Hynek Zavřel

724 314 696   

info@zsotnice.cz

Zástupce ředitele - Mgr. Dagmar Kovaříková    
Účetní:

725 077 116 

ucetni@zsotnice.cz
Kuchyně:   544 240 076  
Mateřská škola:  544 240 077  
Datová schránka:   2iiim2e
Webové stránky:   www.zsotnice.cz

 

TISKOVÁ ZPRÁVA  K UKONČENÍ REALIZACE AKCE - REGENERACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

 

webdesign: Synetix
©2006-2022 Obecní úřad Otnice, prohlášení o přístupnosti