Informace o zpracování osobních údajů

Obec Otnice dále jen „obec“ jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje obyvatel obce, zaměstnanců a dalších osob. Na obec je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS gjdbb6j, elektronicky na adrese starosta@otnice.cz, stepankova@otnice.cz, info@otnice.cz poštou na adrese Dědina 479, 683 54 Otnice
Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na obec obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Subjekty se mohou na obec obracet také v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Činnost pověřence pro obec zajišťuje DSO Ždánický les a Politaví.

Kontaktní údaje pověřence:
Jaromír Konečný, DiS., tel. 604 639 603, e-mail: mikroregion@politavi.cz
 
Zastupitelnost pověřence:
Mgr. Ing. Lucia Halámková, tel. 731 118 139, e-mail: mikroregion@politavi.cz
 

 

webdesign: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Otnice, prohlášení o přístupnosti