Farní úřad

Římskokatolická farnost Otnice je
v děkanství slavkovském, okres Vyškov.
Do farnosti patří obce Otnice, Milešovice, Lovčičky

Adresa a kontaktní informace:
Římskokatolická farnost Otnice
Dědina 50, 683 54 Otnice
IČO: 61729680
 

Duchovní správce:
P. Mgr. Pavel Buchta,
tel: 544 240 019, mob: 602 468 578

Farní rada:
Členové: P.Pavel Buchta, Leoš Škoda, Pavel Doležal, Jana Hudcová, Robert Konečný, Pavel Prokop, Ludmila Pšenáková, Jiří Martinásek, Pavel Mezuláník

Ekonomická rada:
Členové: Leoš Škoda, Pavel Doležal, Pavel Prokop, Pavel Mezuláník
 

Pravidelné bohoslužby kostel farní sv. Aloise

Ne: 9:30 celý rok, každý týden
Pá: 17:00 zimní čas, každý týden
      18:00 letní čas, každý týden

kostel filiální sv. Václava (Lovčičky)

Ne: 11:00 celý rok, každý týden
Út:  17:00 zimní čas, každý týden
      18:00 letní čas, každý týden

kaple sv. Anny (Milešovice)
So:17:00 zimní čas, každý týden, s nedělní platností
     18:00 letní čas, každý týden, s nedělní platností

 

Odkazy:

www.biskupstvi.cz/aktualne

fond.biskupstvi.cz

www.nockostelu.cz

www.cirkevnituristika.cz
 


HISTORIE KOSTELA SV. ALOISE A HAVLA V OTNICÍCH

Otnický kostel sv. Aloise a Havla dominuje ve střední části obce. Je to už třetí kostel na tomto místě a pochází z roku 1856.
Datum postavení úplně prvního kostela není znám, ale první zmínka o něm je z roku 1378. Kolem starého kostela býval i hřbitov. V květnu roku 1611 koupil Otnice Vilém Přepyský z Rychmburgu. V roce 1614 chtěl Vilém sešlý a zchátralý kostel opravit, ale nikdy k tomu nedošlo.
Až v roce 1661 nechal kníže Hartman z Lichtensteina postavit nový kostel na místě starého. Tuřanský farář Geller o něm píše: „ Kostel stojí na velmi pěkném místě, jest ozdoben vysokou věží, pokryt šindelem, obehnán zdí a opatřen pěknými dveřmi. Uprostřed chrámu je klenba, ostatek kryje upravený dřevěný strop. Oltáře jsou tři. Větší je starobylý, dřevěný. Postranní oltáře zůstávají prázdné.“ Kostel byl dobře postavený, postupem času však přestal vyhovovat, protože byl příliš malý a nepojal narůstající počet farníků.
27.března 1855 byla započata stavba nového, v pořadí již třetího kostela, který byl stavěn v novorenesančním slohu. Tento farní kostel sv. Aloise a Havla byl postaven za působení faráře Dominika Pally především z knížecích důchodů (kníže Alois Lichtensteinský uhradil 60% nákladů na stavbu), ale také za vydatné pomoci obce a farníků. Projekt a stavební dokumentaci připravil Adolf Hitsche, vrchní dohlížitel byl knížecí správce Vincenc Bartl, stavbu řídil Ján Langer. Za zednické práce odpovídal Josef Haupt z Brna, za tesařské Václav Vytopil ze Ždánic. Hlavní oltář byl zasvěcen sv. Aloisovi, dva vedlejší pak sv. Havlu a Neposkvrněnému Početí Panny Marie. Všechny oltářní obrazy namaloval roku 1857 vídeňský malíř Michal Reiser. Původně měla stát na hlavním oltáři pískovcová socha Panny Marie s alabastrovým povrchem, byla však příliš těžká a tak byla nahrazena menší, ale historicky cennější gotickou sochou. Varhany zhotovil vídeňský varhanní mistr Loype .
Kostel byl slavnostně vysvěcen 21. prosince 1858.

 


Hřbitov

Virtuální hřbitov

Řád veřejného pohřebiště


Otnice - video

 

webdesign: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Otnice, prohlášení o přístupnosti