MAS Slavkovské bojiště spustila projekt na podporu místních restaurací a farmářů

MAS Slavkovské bojiště v pondělí 20. dubna 2020 spustila nový projekt „Slavkovské tržiště“ na podporu podnikatelů na svém území.

Na základě aktuální situace spojené s prevencí šíření viru SARS-CoV-2, byly mimo jiné uzavřeny hotely, restaurace a spolu s nimi přišli o tržby i farmáři, kteří do těchto zařízení za normálních okolností dodávají své výrobky. Byl proto spuštěn nový web www.slavkovsketrziste.cz a facebookový profil www.facebook.com/Slavkovsketrziste.

Restaurace, pivovary, vinaři a farmáři stále fungují formou výdejních okének nebo rozvozu. Cílem projektu je sdružit tyto subjekty a pomoci jim s propagací a dostat tak jejich aktuální nabídku produktu a služeb do povědomí široké veřejnosti. V rámci internetových stránek byly nabídky rozděleny na Restaurace, Nápoje, Hotely, Potraviny (Farmářské výrobky). Registrace v rámci tržiště je zdarma a podnikatelské subjekty byly s možností registrace oslovovány MAS, ale zároveň se mohou přihlásit o registraci také sami.

Místní akční skupina (MAS) Slavkovské bojiště zahrnuje území 45 obcí a je na politickém rozhodování nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejného moci), které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních programů.


Místní akční skupina Slavkovské bojiště, stejně jako ostatní místní akční skupiny v ČR (180 MAS v ČR), pracovala v uplynulých dvou letech na své „Strategii komunitně vedeného místního rozvoje“. Princip MAS a tvorby jejich strategií je vázaný nařízeními řídících orgánů jednotlivých operačních programů, ale neměla by se vytratit podstata: místní akční skupiny znají své území a vědí, kde je potřebnost a potenciál a podle toho svoji strategii koncipují. 
Celou strategii MAS teď posoudí odborní hodnotitelé Ministerstva pro místní rozvoj, a pokud bude strategie schválena, MAS Slavkovské bojiště bude moci finančně podpořit (formou výzvy k předkládání žádostí) žadatele v těchto oblastech:
• Zemědělství – investice, marketing pro zemědělce;
• Výroba a služby – investice, marketing, spolupráce pro živnostníky, řemeslníky a podnikatele dle klasifikace ekonomických činností, u činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) a I 56 (Stravování a pohostinství) mohou být podpořeny projekty pouze ve vazbě na venkovskou turistiku a ubytovací kapacitu;
• Sociální oblast – pro poskytovatele dle zákona o soc. službách, ale i mimo zákon; založení a chod sociálního podniku, výstavba nebo rekonstrukce sociálního bydlení;
• Vzdělávání – pro zřizovatele MŠ, ZŠ, dětských skupin, dětských klubů, organizace zabývající se zájmovým nebo celoživotním vzděláváním – investice do budov, vybavení, mzdové náklady;
• Dopravní bezpečnost – budování cyklostezek, přechodů, semaforů, chodníků;
• Krajina – realizace plánů společných zařízení po pozemkových úpravách;
• Kultura – oprava národních kulturních památek.

Celková alokace na realizaci projektů v MAS Slavkovské bojiště je 117 mil. Kč. Tyto peníze jsou rezervovány a budou vyplaceny žadatelům po úspěšné realizaci projektu. Výhodou čerpání dotací přes místní akční skupiny je nižší podíl spolufinancování žadatele, pomoc s administrativou ze strany MAS. První výzvy MAS chystá již koncem tohoto roku, především směrem k prvním třem uvedeným skupinám žadatelů, kteří chtějí své projekty realizovat co nejdříve.

Celé znění „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Slavkovské bojiště“, včetně finančního plánu, naleznete na www.mas-slavkovskebojiste.cz, kde ji i dotazník pro sběr projektů, který slouží MAS k lepší orientaci o připravenosti projektů v území. Pokud uvažujete o projektu s podporou dotace, prosíme o jeho vyplnění. Děkujeme.


Mgr. Hana Tomanová
Manažerka MAS Slavkovské bojiště

 

MAS Slavkovské bojiště, z.s.
Hrušky 166
683 52 Hrušky u Slavkova
IČ: 27030491
Předseda: Mgr. Jan Grolich
Manažerka: Mgr. Hana Tomanová
Tel: 511 146 766, 604 318 732
manazer@mas-slavkovskebojiste.cz
www.mas-slavkovskebojiste.cz

webdesign: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Otnice, prohlášení o přístupnosti