Poplatky v roce 2024

vybíráme v hotovosti na pokladně obecního úřadu v úřední dny tj. pondělí, středa 8-11:30, 12:30-17 h. a v pátek 8-11:30 h. od 10. ledna 2024.
 

KOMUNÁLNÍ ODPAD, 800 Kč za 1 osobu / nemovitost

Při platbě poplatku je nutné nahlásit počet a objem svozových nádob. Výši poplatku počet a objem nádob neovlivní.
 
Poplatek je splatný:
  1. jednorázově nejpozději do 31. března 2024
  2. ve dvou stejných splátkách, nejpozději v termínech do 31. března a do 31. srpna 2024
Poplatníkem je:
  1. fyzická osoba přihlášená v obci
  2. nebo vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.
Poplatek upravuje Obecně závazná vyhláška obce Otnice o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství platná od 1.1.2024
 
 

POPLATEK ZA PSA, 1 pes 200 Kč, další pes 300 Kč

Poplatek:
  • je splatný jednorázově nejpozději do 31. března 2024
  • se platí ze psů starších 3 měsíců
Poplatek upravuje Obecně závazná vyhláška obce Otnice o místním poplatku ze psů platná od 1.1.2024.
 

OHLAŠOVACÍ POVINNOST

Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů ode dne vzniku své poplatkové povinnosti. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala. U poplatku ze psů je také nutné do 15 dnů ohlásit zánik poplatkové povinnosti.
 
 
 
 
koruny-uspory-penize-1
webdesign: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Otnice, prohlášení o přístupnosti