Tříkrálová sbírka hledá koledníky

Tři králové se svým doprovodem a zapečetěnou pokladničkou vyjdou v Otnicích ke dveřím našich domovů v sobotu 7. ledna 2023. Tříkrálová sbírka je největší charitativní sbírkovou akcí u nás. Na jejím průběhu se podílejí tisíce dobrovolníků. Výnos ze sbírky putuje na pomoc lidem v nouzi prostřednictvím Charity Česká republika, která je pořadatelem sbírky. Díky Tříkrálové sbírce máme možnost začít nový rok dobrým skutkem, koledníci zase rozšíří radost a požehnání do našich domovů.  Společnými silami znovu dokážeme, že každá koruna pomáhá tam, kde je potřeba.   

Pořadatelé Tříkrálové sbírky v Otnicích plánují opět obnovit po letech koronavirové pandemie obchůzku do domů. Tímto prosíme zvláště děti, kteří se chtějí zúčastnit této sbírky, o kontaktování koordinátorky Tříkrálové sbírky v Otnicích do 20.12.2022.

Koordinátorka: Magdalena Mezuláníková, Dědina 158, Otnice, tel. 724 754 490, e-mail: magmez@centrum.cz

3králi2023
webdesign: Synetix
©2006-2022 Obecní úřad Otnice, prohlášení o přístupnosti