Ceny vodného a stočného od 1. ledna 2022

Představenstvo společnosti na svém zasedání 9. 11. 2021 posoudilo všechny závazné podmínky, jimiž je společnost vázána, a rozhodlo o zvýšení v nejnižší možné míře vyplývající z podmínek přijatých dotací. Od 1. 1. 2022 dochází ke zvýšení ceny u vodného o 2,56 K /m3 (s DPH) a stočného o 1,21 K /m3 (s DPH). Celkově dochází pro odběratele obou služeb ke zvýšení o 3,77 K /m3 (s 10 % DPH). Odběratel s průměrnou spotřebou (88 litr /den, resp. 32 m3 /rok), kterému je účtováno vodné i stočné, zaplatí o cca 121 Kč za rok více.

 

 

Spotřeba k 31. 12. 2021 bude v souladu se zákonem a odběratelskými smlouvami stanovena výpočtem z denních spotřeb fakturovaného období. Odběratel má také možnost stav vodoměru k 31. 12. 2021 nahlásit. Z důvodů nutnosti okamžitého zpracování tak však musí učinit nejpozději do 3. ledna 2022, a to výhradně prostřednictvím webových stránek www.vakvyskov.cz. Podmínkou pro přijetí a následné zpracování samoodečtu vodoměru, zadaného ve formuláři Hlášení o stavu vodoměru, je vyplnění správného a úplného čísla OM a názvu OM (odběrného místa), které je uvedeno na smlouvě nebo faktuře, a datum odečtu 31. 12. 2021. Odečty zadané bez uvedených údajů nebo k jinému dni než 31. 12. 2021 nebudou zpracovány.

 

Provozní doba o Vánocích

Provozní doba zákaznického centra ve Vyškov na ulici 9. května 335/21 bude omezena v období od 20. 12. do 30. 12. 2021 od 7:00 do 14:00 hodin. O případné změně provozní doby nebo uzavření zákaznického centra z důvodu pandemie COVID-19 bychom Vás informovali prostřednictvím našich webových stránek. Dne 31. 12. 2021 bude zákaznické centrum uzavřeno.

Vážení zákazníci, děkujeme Vám za dobré obchodní vztahy v roce letošním, přejeme Vám pěkné Vánoce a těšíme se na spolupráci v roce 2022.

detail_568
webdesign: Synetix
©2006-2021 Obecní úřad Otnice, prohlášení o přístupnosti