Tříkrálová sbírka 2021

Vzhledem k situaci a v důsledku vládních nařízení bude letošní Tříkrálová sbírka 2021 v Otnicích probíhat jinak, než jsme zvyklí. Netradiční okolnosti vyžadují netradiční řešení, a proto koledníci dorazili v neobvyklé podobě. Jejich cíl zůstává stále stejný – i letos chtějí spolu s vámi pomoci lidem v nouzi.

Pokladničky, do kterých můžete přispět budou umístěny v době od 6. do 20. ledna 2021

- v úřední dny na pokladně obecního úřadu u p. Štěpánkové
- v místní knihovně
- v době konání bohoslužeb v kostele sv. Aloise v Otnicích

Přispět můžete též zasláním finančního daru na účet Oblastní Charity Hodonín. Číslo účtu 66008822/0800, variabilní symbol: 77706400

K+M+B 2021

Za vaši štědrost děkují organizátoři Tříkrálové sbírky v Otnicích.

 

000048_05_000871
webdesign: Synetix
©2006-2021 Obecní úřad Otnice, prohlášení o přístupnosti