NOUZOVÝ STAV V ČESKÉ REPUBLICE

OMEZENÍ VOLNÉHO POHYBU s platností do 11. 4. 2020 do 6:00 hod.

Od 31. března 2020 od 00:00 hod. se zakazuje všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako jsou respirátor, rouška, ústenka, šátek nebo šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to s výjimkou

 • dětí do dvou let věku
 • řidičů motorových vozidel, jsou-li sami v uzavřeném vozidle

Zakazuje se volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou

 • cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti
 • nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými 
 • cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot
 • cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc)
 • cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče
 • cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých
 • výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace, ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti, individuální duchovní péče a služby, veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury, služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby, veterinární péče
 • pobytu v přírodě nebo parcích
 • cest zpět do místa svého bydliště
 • pohřbů

S platností do dne 11. dubna 2020 do 6.00 se nařizuje osobám pobývajícím na území České republiky

 • omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou výše uvedených případů
 • omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru
 • pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně dva metry, pokud je to možné

VYMEZENÁ NÁKUPNÍ DOBA PRO SENIORY od 8 do 10 hod. platí pouze v obchodech nad 500 m2.

Mimo tyto hodiny by senioři do obchodů chodit neměli, byť se nejedná o zákaz, ale pouze doporučení. 

PLÁN CHODU ORDINACE MUDr. Tomáše Karbuly

Na základě doporučení sdružení praktických lékařů a některých nařízení vlády v ČR ve snaze zamezit dalšímu šíření koronaviru COVID-19 sděluji že:

 • Nadále budou ošetřeni jen pacienti s akutními zdravotními problémy, a to po předchozí telefonické domluvě. Z epidemiologických důvodů bude čekárna uzavřena.
 • Do odvolání nebudeme provádět plánované kontrolní vyšetření, dispenzární prohlídky diabetiků, pacientů s hypertenzí, preventivní prohlídky, pracovně lékařské služby, veškerou posudkovou činnost tedy výpisy pro OSSZ, invalidní důchody, posudky k řízení motorových vozidel, zbrojní průkazy a veškerou obdobnou odložitelnou činnost.
 • Dlouhodobá medikace bude vystavována prostřednictvím e-Receptu. Pracovní neschopnost i její ukončení lze za současné situace vystavit bez návštěvy lékaře elektronicky po telefonické domluvě.

Upozorňujeme, že provoz ordinace bude až do odvolání po, út, čt, pá v době od 7:00 do 11:00 hod. ve středu od 13:00 do 15:00 hod.

Organizační opatření - nemocnice Vyškov


OMEZENÍ PROVOZU OBECNÍHO ÚŘADU OTNICE

Žádáme občany, aby v zájmu ochrany vlastního zdraví i zdraví zaměstnanců úřadu zvážili nutnost osobní návštěvy obecního úřadu. S platností od 16. 3. 2020 bude až do odvolání otevřen obecní úřad pouze v pondělí a ve středu od 14 do 17 hodin. V případě potřeby volejte služební čísla:
Starosta – 602 514 660
Místostarosta – 606 044 260
Pokladna – paní Jana Štěpánková – 602 195 676
Matrika – paní Bc. Petra Jedličková DiS. – 602 196 220

Poplatky je možné platit převodem na účet číslo: 2724731/0100, variabilní symbol: číslo popisné. Zpráva pro příjemce: napište jmenovitě za koho je poplatek hrazen a rok narození, popřípadě počet psů.

VÝPOMOC PRO OBČANY STARŠÍ 70 LET

Obecní úřad Otnice od pondělí nabízí pomoc s nákupem těm občanům, kterým je více než 70 let a nemá jim kdo nákup potravin zajistit.
Pokud nemáte rodinného příslušníka nebo známého, který by Vám pomohl s nákupem potravin, zavolejte mezi 8:00 a 10:00 hod na tel: 544 240 018 popř. využijte emailovou adresu starosta@otnice.cz. Nákup Vám bude doručen ještě ten den do 14:00 hod. Při objednávce uveďte své jméno, adresu, telefon, seznam nákupu, popř. další upřesnění. Platba bude probíhat pouze hotově.


NAŘÍZENÍ VLÁDY ČR ze dne 15. 3. doplňují, případně pozměňují opatření, která vláda přijala už ve čtvrtek po vyhlášení nouzového stavu

Omezení volného pohybu osob:

- platí od pondělí 16. března 0:00 do úterý 24. března 06:00
- nevztahuje na cesty do zaměstnání k výkonu podnikání, nezbytné cesty za rodinou, pro základní životní potřeby nebo do zdravotnických zařízení 
- zákaz není uvalen na cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí. Netýká se ani pobytu v přírodě nebo parcích
- Zakázána není účast na pohřbu
- Omezení se nevztahuje na veřejnou hromadnou dopravu, služby pro obyvatele včetně zásobování, rozvážkovou službu nebo veterinární péči
- Sankce vláda neoznámila, podle ministra vnitra Jana Hamáčka jde o osobní odpovědnost každého za zdraví a životy svých blízkých, premiér Andrej Babiš připomněl, že šíření - koronaviru je trestný čin a za porušení individuální karantény hrozí pokuta tři miliony

 Co se nadále smí:

Prodávat nebalené pečivo, ale s omezením.

 Co smí zůstat otevřené:

- Opravny aut, kde bude méně než 30 lidí
- Odtahové služby
- Prodejny náhradních dílů 
- Provozovny, kde si vyzvednete zboží nebo zásilku
- Zahrádkářství, stavebniny a hobby markety pro podnikatele, kteří je potřebují jejich sortiment ke své činnosti, nikoliv pro běžnou veřejnost
- Lázeňská zařízení pro péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění
- Stavební, projektantské firmy (geologové, zeměměřiči, stavební analytici)
- Prodejny zdravotnických potřeb
- Prodejny pokladních jízdenek
- Pošty - pouze přepážky uzpůsobené nepřímému kontaktu
- Lékárny, supermarkety, banky, trafiky
- MHD
- Úřady dvakrát týdně tři hodiny (Po a St)

Zakazuje se:

- Prodej ubytovacích služeb
- Provoz prodejen elektro
- Autoškoly
- Sdílené taxislužby
- Samoobslužné prádelny a čistírny
- Přítomnost veřejnosti v prodejnách stavebnin (vyjma podnikatelů)
- Přítomnost na vnitřních i venkovních sportovištích

NAŘÍZENÍ VLÁDY ČR ze dne 13.3.2020
 
Co se zakazuje

Všechna divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob.
Přítomnost veřejnosti v posilovnách, koupalištích, bazénech, soláriích, saunách, hudebních a sportovních klubech, zábavních zařízeních, wellness, knihovnách, galeriích. Otevřená zůstávají venkovní sportoviště.
Restaurace musí od pátku 13. března zůstat zavřené v době od 20:00 do 6:00. Provozovny stravovacích služeb v nákupních centrech nad 5000 m2 zůstanou zavřené po celý den. Ve čtvrtek jsou tak restaurace ještě otevřené bez omezení.
Zavřené zůstávají také základní, střední, vysoké a nově i umělecké školy.

Co zůstává v provozu

Školky zůstávají otevřené.
Otevřené zůstávají supermarkety i menší obchody, lékárny a nemocnice.
V provozu zůstává městská hromadná doprava.
Zákaz se nevztahuje na pohřby a na schůze a zasedání ústavních orgánů a veřejných osob na základě zákona.

Kdo nesmí do Česka

Od soboty 14. března 00:00 platí zákaz vstupu do ČR pro všechny cizince z těchto zemí: Čína, Jižní Korea, Írán, Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Nizozemí, Švýcarsko, Švédsko, Norsko, Belgie, Dánsko, Francie, Velká Británie

Kam nesmí Češi

Platí zákaz cestování pro Čechy nebo cizince, kteří mají trvalý nebo přechodný pobyt v ČR nad 90 dnů do těchto zemí: Čína, Jižní Korea, Írán, Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Nizozemí, Švýcarsko, Švédsko, Norsko, Belgie, Dánsko, Francie, Velká Británie.
Přes hranice budou moci přejíždět i lidé zaměstnaní v zahraničí, kteří se ale budou muset prokázat potvrzením od zaměstnavatele. Hranice bude možné překročit pouze na vybraných hraničních přechodech. Německo: Strážný, Pomezí nad Ohří, Rozvadov, Folmava, Železná Ruda, Krásný les, Hora sv. Šebestiána. Rakousko: Dolní Dvořiště, České Velenice, Hatě, Mikulov.
Od soboty 14. března 00:00 platí také zákaz přepravy cestujících přes hranice ČR nad 9 osob pro všechny dopravce mezinárodní, silniční, osobní dopravy. Výjimka platí pro řidiče nákladní kamionové dopravy, vlakové čety, piloty letadel a příslušníky záchranářského systému.


Aktuální informace sledujte na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz a Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz

K dispozici je infolinka Státního zdravotního ústavu www.szu.cz pro kohokoliv, kdo se potřebuje poradit v souvislosti s koronavirem, a to na číslech 721 810 106725 191 367.

Informační linka na Krajské hygienické stanici Jihomoravského kraje www.khsbrno.cz je určená pro ty osoby, které se vrátily z rizikových oblastí 773 768 994

Doporučujeme dodržování základních hygienických pravidel, důkladné mytí rukou mýdlem nebo antibakteriálním gelem s obsahem alkoholu. Při kašli a kýchání si zakrývejte ústa papírovým kapesníkem, který po použití odložte do odpadu. Nemáte-li kapesník použijte rukáv předloktí.

 

2020025 KU JmK - letak A4 koronavirus B
webdesign: Synetix
©2006-2020 Obecní úřad Otnice, prohlášení o přístupnosti