Ohlášení k místnímu poplatku

Obecní úřad Otnice žádá občany, aby při placení poplatku za komunální odpad odevzdali vyplněný formulář Ohlášení k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, který byl doručen do každé domácnosti současně s Otnickým zpravodajem. 

Formulář pro občany, kteří jsou vlastníky nemovitosti v obci Otnice a kde není nikdo trvale hlášen si mohou formulář vyzvednout na obecním úřadě.

Formulář je nutné odevzdat nejpozději do 31.3.2020 na podatelně obecního úřadu nebo doručit elektronicky na email: stepankova@otnice.cz 

 

Formuláře:

Ohlášení k místnímu poplatku - trvalý pobyt občana

Ohlášení k místnímu poplatku - bez trvalého pobytu

Ohlášení k místnímu poplatku TDO - bez trvalého pobytu
webdesign: Synetix
©2006-2020 Obecní úřad Otnice, prohlášení o přístupnosti