KPÚ jsou u konce - nezapomeňte podat nové daňové přiznání

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, územní pracoviště ve Slavkově u Brna na základě sdělení Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, pracoviště ve Vyškově upozorňuje, že v katastrálním území Otnice proběhla v roce 2018 rozsáhlá komplexní pozemková úprava – změny výměr, nová parcelní čísla, z tohoto důvodu je třeba dle zákona o dani z nemovitých věcí podat nejpozději do 31.1.2019 nové přiznání k dani z nemovitých věcí, případně si upravit stávající.
Pracovníci spravující tuto daň Vám v rámci klientského přístupu pomohou s vyplněním tohoto přiznání při osobní návštěvě, a to v úřední dny – pondělí a středa od 8 do 17 hodin. Ke konci měsíce ledna budou úřední hodiny rozšířeny.