Aktuality

Brno hl. nádraží-Sokolnice-Telnice 5. a 16.2.2016 od 8:30 do 13:30 hod.


Vážení cestující, provozovatel dráhy SŽDC, s.o. informuje, že ve výše uvedeném termínu proběhne v úseku Brno hlavní nádraží - Sokolnice-Telnice na trati 300 - Brno - Přerov (- Bohumín) (a zpět) výluka. Dopravce České dráhy, a.s. proto musí přistoupit k následujícím opatřením: Nahrazení autobusovou náhradní dopravou Po...

Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí má číslo 116 006


Pracuje nonstop, je bezplatná a poskytuje diskrétně odborné rady. Na telefonní linku 116 006 se může obrátit každý, kdo se cítí být obětí trestného činu, a to bez ohledu na to, zda trestný čin byl nebo nebyl oznámen. Volat mohou oběti různých forem násilí včetně násilí domácího. Pomoc na lince je určena i obětem nedbalostních trestných činů,...

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA - podpora projektů na svém území


MAS Slavkovské bojiště, stejně jako ostatní místní akční skupiny v ČR (180 MAS v ČR), pracovala v uplynulých dvou letech na své „Strategii komunitně vedeného místního rozvoje“. Princip MAS a tvorby jejich strategií je vázaný nařízeními řídících orgánů jednotlivých operačních programů, ale neměla by se vytratit podstata:...

Vyžádejte si zdarma vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí.

Česká telekomunikační infrastruktura CETIN žádá stavebníky, kteří se chystají provádět činnost spojenou se zemními pracemi, ale i zemědělce při provádění hluboké orby, aby si vyžádali vyjádření o existenci nadzemních i podzemních sítí, aby nedošlo k jejich poškození. Toto vyjádření Vám na žádost poskytne spol. CETIN zdarma. Opatření k nepoškození vedení komunikační sítě.

Dotační program - výměna kotlů

Cílem operačního programu Životní prostředí je snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji prostřednictvím výměny stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech za nové nízkoemisní zdroje. Do roku 2018 kraj předpokládá výměnu...

Pozemkové úpravy

Obec Otnice dokončuje pozemkové úpravy. Na realizaci projektů k ochraně krajiny však potřebuje nakoupit ornou půdu. Žádá tímto občany, kteří hodlají prodat zemědělskou půdu, aby ji přednostně nabídly obci. Více informací u starosty obce....

Vyhodnocení dotazníku pro program rozvoje obce

Analýza dotazníkového šetření

KNIHOVNA


NOVÉ KNIHY  2015   Romány pro ženy Alena Jakoubková - Než milenec na střeše lepší manžel v hrsti Táńa Keleová-Vasilková - Co to bude Jojo Moyesová - Dívka již jsi tu zanechal Stephanie Lehmannová - Butik Astor Place Jakub Hubner - V tónech duhového života Mia Sheridan - Leo Barbara Cartland - Král bez srdce Anthony Doerr - Jsou světla která...

Otnice a "Ždánický les a Politaví" na Facebooku


V rámci podpory webové propagace byla zřízena stránka Otnice a "Ždánický les a Politaví" na Facebooku...

Výzva občanům - neurčité vlastnictví k nemovitostem

Dne 1.1.2014 nabyl účinnosti nový katastrální zákon (zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí), na základě kterého je Český úřad zeměměřický a katastrální povinen předat Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových údaje o nemovitostech, u nichž není osoba, dosud zapsaná v katastru jako vlastník nebo jiný...

Mikroregion Ždánický les a Politaví


Mikroregion Ždánický les a Politaví pro Vás připravil celou řadu zajímavých výletů a tras na místa do přírody i za turistickými atraktivitami. Na výlety pro rodiny s dětmi, cyklisty, pěší turisty, páry, organizace i skupiny přátel se můžete podívat na www.politavi.cz...

Informace o projektu Czech POINT


Projekt Czech POINT přináší občanům mnoho výhod a úlev. Přečtěte si o něm, využijte jej.

PŘIPOJENÍ K INTERNETU

Informace o poskytovatelích bezdrátového připojení k internetu pro naši obec.