Aktuality

SENIOŘI SOBĚ - přednáška o bezpečnosti

Obecní úřad připravil pro všechny občany a zvláště seniory přednášku na téma bezpečnost. Přednáška se koná 26. LISTOPADU v 17 hodin v Dělnickém domě

Připomínkování návrhu 4. Komunitního plánu sociálních služeb

Odbor sociálních věcí předkládá k připomínkování široké veřejnosti návrh 4. Komunitního plánu sociálních služeb pro období 2015 – 2018. Připomínkovací řízení probíhá od 10.11.2014 do 20.11.2014. Návrh 4. Komunitního plánu sociálních služeb pro období 2015 – 2018 ke stažení...

Oznámení o zvolení zastupitelů do funkcí

Dne 3.11.2014 proběhlo ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Otnice.

Otnice a "Ždánický les a Politaví" na Facebooku


V rámci podpory webové propagace byla zřízena stránka Otnice a "Ždánický les a Politaví" na Facebooku...

Výzva občanům - neurčité vlastnictví k nemovitostem

Dne 1.1.2014 nabyl účinnosti nový katastrální zákon (zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí), na základě kterého je Český úřad zeměměřický a katastrální povinen předat Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových údaje o nemovitostech, u nichž není osoba, dosud zapsaná v katastru jako vlastník nebo jiný...

Mikroregion Ždánický les a Politaví


Mikroregion Ždánický les a Politaví pro Vás připravil celou řadu zajímavých výletů a tras na místa do přírody i za turistickými atraktivitami. Na výlety pro rodiny s dětmi, cyklisty, pěší turisty, páry, organizace i skupiny přátel se můžete podívat na www.politavi.cz...

Informace o projektu Czech POINT


Projekt Czech POINT přináší občanům mnoho výhod a úlev. Přečtěte si o něm, využijte jej.

PŘIPOJENÍ K INTERNETU

Složka "Zajímavosti" obsahuje informace o všech poskytovatelích bezdrátového připojení pro naši obec.

Nová obecně závazná vyhláška č.1/2014 o pohybu psů

Obec Otnice oznamuje občanům, že vešla v platnost nová obecně závazná vyhláška č.1/2014, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích v obci Otnice.