Aktuality

OchOTNICE - Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách

Moravská premiéra 2. a 3. března 2019 v 17 hod. v Dělnickém domě v Otnicích. Předprodej vstupenek (bez místenky) od 18. února 2019 na pokladně obecního úřadu v Otnicích.  Hudební komedie, která vám poradí, jak předcházet partnerským krizím. Scénář: Miroslav Hanuš podle stejnojmenné knihy manželů A. a B. Peasových. Muži a ženy jsou...

Omezení provozu před ZŠ a MŠ Otnice

Vedení Základní školy a Mateřské školy Otnice žádá všechny rodiče žáků, kteří navštěvují 1.- 9. třídu, aby v době od 7:00 do 7:45 hod. nezajížděli se svými vozidly před školu. V této době se zde pohybuje velké množství dětí, které jsou provozem ohroženy na zdraví. Zastavit je možné v blízkém okolí, děti...

Výběrové šetření v domácnostech - ŽIVOTNÍ PODMÍNKY 2019


Český statistický úřad organizuje v roce 2019 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb.,  o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, každoroční výběrové šetření o podmínkách domácností v ČR pod názvem "Životní podmínky 2019" , které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření....

Dlouhodobá výluka hlavního nádraží v Brně


Dne 9. prosince 2018 začne v Brně rozsáhlá výluka Hlavního nádraží, která potrvá až do prosince 2019. Během této výluky nebude většina vlaků zajíždět na Hlavní nádraží. Vlaky budou odkloněny do jiných železničních stanic v Brně a bude zavedena náhradní autobusová a tramvajová doprava. Přehled změn a schéma výluky nalezne v...

Ustavující zasedání zastupitelstva obce

První zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Otnice ze dne 5.11.2018. Záznam složení slibu zastupitele, volba starosty a místostarosty obce.  Video...

Dotace z JMK


Akce „Vybavení zásahové jednotky SDH Otnice“ byla spolufinancována Jihomoravským krajem ve výši 112 000,- Kč na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 051936/18/OKH z dotačního programu Podpora jednotek dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje na období 2017-2020  ...

Oznámení o odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů

  ...

POMOC OBČANŮM - MěÚ Slavkov u Brna, odbor sociálních věcí

nabízí poradenskou činnost pro občany při řešení složitých životních situací, jednání s úřady.

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA - podpora projektů na svém území


MAS Slavkovské bojiště, stejně jako ostatní místní akční skupiny v ČR (180 MAS v ČR), pracovala v uplynulých dvou letech na své „Strategii komunitně vedeného místního rozvoje“. Princip MAS a tvorby jejich strategií je vázaný nařízeními řídících orgánů jednotlivých operačních programů, ale neměla by se vytratit podstata:...

ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY, OBČANSKÉ PRŮKAZY A PASY - změny od 1.7.2018


Od 1. července 2018 budou mít motoristé možnost požádat o vydání nebo výměnu řidičského průkazu na jakémkoli obecním úřadu s rozšířenou působností (Slavkov u Brna, Vyškov, Brno, ...). Doposud bylo nutné vyřizovat veškeré náležitosti týkající se agendy řidičů na úřadě v místě trvalého bydliště. Dalším...

CHARITNÍ PORADNA Bučovice a Slavkov u Brna


Posláním Charitní poradny Bučovice a Slavkov u Brna je poskytovat lidem, kteří se na ni obrátí v tíživé životní situaci, nebo jsou takovou situací ohroženi, rady či informace tak, aby se mohli zorientovat v současných sociálních a právních systémech a rozvíjet své schopnosti a dovednosti, které jim pomohou jejich stávající situaci samostatně nebo s podporou pracovníka zlepšit, nebo pokud možno vyřešit. Poradna poskytuje své služby osobám ve věku od 18 let, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci, nebo jim taková situace hrozí.

Otnice - video


Video - obec Otnice  Oprava kostelní střechy  ...

Anvete senior


Anvete senior nabízí bezpečný a komfortní domov seniorům, kteří chtějí prožít aktivní stáří v kruhu svých vrstevníků. Nacházíme se pouze 15 km od Brna v obci Holubice. Nabízíme soukromí v 39 nájemních bytech, o velikostech 1+kk, 2+kk s vlastní kuchyňkou a sociálním zařízení. Byty jsou rozděleny do dvou propojených budov,...

Mikroregion Ždánický les a Politaví


Mikroregion Ždánický les a Politaví pro Vás připravil další vydání Informačního zpravodaje který představuje aktuální dění v regionu a informuje o realizovaných aktivitách Dobrovolného svazku obcí Ždánický les a Politaví.  Celou řadu zajímavých výletů a tras na místa do přírody i za turistickými...

Pronájem nebytových prostor


Obec Otnice zveřejňuje záměr pronájmu nebytových prostor bývalého Kasína v Dělnickém domě na Pančavě, v Otnicích č.p.351. V pronajímaném prostoru je možné provozovat hostinskou činnost. Zájemci o pronájem si mohou vyžádat informace na obecním úřadě Otnice u starosty obce p. Pavla Prokopa

DOTAČNÍ PROGRAM DEŠŤOVKA


Dotační program s pracovním názvem Modrá úsporám a oficiálním pojmenováním Dešťovka je určen také pro občany, kteří si problém s nedostatkem pitné vody uvědomují, smýšlejí ekologicky a chtějí ušetřit za drahou pitnou vodu. V pilotní fázi tohoto programu je vymezeno 100 milionů korun. Dotační program Dešťovka je rozdělen do...

Bezpečnostní desatero


Obec Otnice ve spolupráci s projektem „Antišmejdi“ zveřejňuje Bezpečnostní desatero. Deset užitečných rad pro seniory při jednání se společnostmi, které provozují tzv. prodejní akce, s podomními prodejci např. energií nebo při jiných případech tohoto typu. Desatero se může hodit pro Vás nebo vaše blízké a je přílohou tohoto článku nebo k...

Informace o činnosti MAS Slavkovské bojiště


Místní akční skupina (MAS) Slavkovské bojiště do poloviny roku 2018 vyhlásila a uzavřela 4 výzvy z Operačního programu Zaměstnanost a dvě výzvy v rámci Programu rozvoje venkova na předkládání projektů pro žadatele v území. První výzvy byly vyhlášeny z Operačního programu Zaměstnanost, na Prorodinná opatření, Rozvoj...

Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí má číslo 116 006


Pracuje nonstop, je bezplatná a poskytuje diskrétně odborné rady. Na telefonní linku 116 006 se může obrátit každý, kdo se cítí být obětí trestného činu, a to bez ohledu na to, zda trestný čin byl nebo nebyl oznámen. Volat mohou oběti různých forem násilí včetně násilí domácího. Pomoc na lince je určena i obětem nedbalostních trestných činů,...

Otnice a "Ždánický les a Politaví" na Facebooku


V rámci podpory webové propagace byla zřízena stránka Otnice a "Ždánický les a Politaví" na Facebooku...

Výzva občanům - neurčité vlastnictví k nemovitostem

Dne 1.1.2014 nabyl účinnosti nový katastrální zákon (zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí), na základě kterého je Český úřad zeměměřický a katastrální povinen předat Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových údaje o nemovitostech, u nichž není osoba, dosud zapsaná v katastru jako vlastník nebo jiný...

Informace o projektu Czech POINT


Projekt Czech POINT přináší občanům mnoho výhod a úlev. Přečtěte si o něm, využijte jej.

PŘIPOJENÍ K INTERNETU

Informace o poskytovatelích bezdrátového připojení k internetu pro naši obec.