Aktuality

Veřejná sbírka nadačního fondu Chance 4 Children


Od 21.5. do 25.5. probíhá celorepubliková veřejná sbírka nadačního fondu Chance 4 Children - Šance pro děti. Příspěvek je určen na podporu dlouhodobě hospitalizovaných dětí v nemocnicích, vybavenost dětských koutků a na vzdělávání dětí. Bližší informace Vám sdělí označený zmocněnec Nadačního Fondu pan Karel Vaněk, který...

Uzavírka mostu - Šaratice


Od středy 9. května 2018 je z důvodu rekonstrukce uzavřen most v obci Šaratice. Z tohoto důvodu dochází ke změnám v jízdních řádech autobusových linek 610 a 630. Regionální linka 630 jede dle výlukového jízdního řádu mezi zastávkami Šaratice – Otnice, host. U Marků obousměrně odklonem přes Újezd u Brna a Hostěrádky-Rešov bez zastavení....

CHARITNÍ PORADNA Bučovice a Slavkov u Brna


Posláním Charitní poradny Bučovice a Slavkov u Brna je poskytovat lidem, kteří se na ni obrátí v tíživé životní situaci, nebo jsou takovou situací ohroženi, rady či informace tak, aby se mohli zorientovat v současných sociálních a právních systémech a rozvíjet své schopnosti a dovednosti, které jim pomohou jejich stávající situaci samostatně nebo s podporou pracovníka zlepšit, nebo pokud možno vyřešit. Poradna poskytuje své služby osobám ve věku od 18 let, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci, nebo jim taková situace hrozí.

VÝSTAVA - Poznej své boty


Tyto snímky pro NaZemi nafotil mezinárodně oceňovaný bangladéšský fotograf GMB Akash. Výstava se zaměřuje na pracovní podmínky dělníků a dělnic, kteří v Bangladéši na předměstí Dháky zpracovávají kůži a vyrábějí z ní boty. Musí čelit nuceným dlouhým přesčasům či nedostatečnému dodržování ochrany zdraví a bezpečnosti při práci. A to vše za velmi nízké mzdy. Běžná je zde také dětská práce a tzv. domácí práce.

Životní podmínky 2018 - výběrové šetření v domácnostech


ČSÚ organizuje v roce 2018 výběrové šetření o životních podmínkách v domácnostech ČR pod názvem "Životní podmínky 2018", které navazuje na předchozí ročníky. Šetření se uskuteční na území celé ČR v 11 575 domácnostech, z nichž se 6 825 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Vlastní šetření proběhne v době od 3. 2. do 27. 5. 2018 prostřednictvím speciálně vyškolených osob, které se prokáží průkazem tazatele nebo zaměstnance ČSÚ a příslušným pověřením.

Otnice - video


Video - obec Otnice  Oprava kostelní střechy  ...

Anvete senior


Anvete senior nabízí bezpečný a komfortní domov seniorům, kteří chtějí prožít aktivní stáří v kruhu svých vrstevníků. Nacházíme se pouze 15 km od Brna v obci Holubice. Nabízíme soukromí v 39 nájemních bytech, o velikostech 1+kk, 2+kk s vlastní kuchyňkou a sociálním zařízení. Byty jsou rozděleny do dvou propojených budov,...

Pronájem nebytových prostor


Obec Otnice zveřejňuje záměr pronájmu nebytových prostor bývalého Kasína v Dělnickém domě na Pančavě, v Otnicích č.p.351. V pronajímaném prostoru je možné provozovat hostinskou činnost. Zájemci o pronájem si mohou vyžádat informace na obecním úřadě Otnice u starosty obce p. Pavla Prokopa

Mikroregion Ždánický les a Politaví


Mikroregion Ždánický les a Politaví pro Vás připravil další vydání Informačního zpravodaje který představuje aktuální dění v regionu a informuje o realizovaných aktivitách Dobrovolného svazku obcí Ždánický les a Politaví.  Celou řadu zajímavých výletů a tras na místa do přírody i za turistickými...

DOTAČNÍ PROGRAM DEŠŤOVKA


Dotační program s pracovním názvem Modrá úsporám a oficiálním pojmenováním Dešťovka je určen také pro občany, kteří si problém s nedostatkem pitné vody uvědomují, smýšlejí ekologicky a chtějí ušetřit za drahou pitnou vodu. V pilotní fázi tohoto programu je vymezeno 100 milionů korun. Dotační program Dešťovka je rozdělen do...

Bezpečnostní desatero


Obec Otnice ve spolupráci s projektem „Antišmejdi“ zveřejňuje Bezpečnostní desatero. Deset užitečných rad pro seniory při jednání se společnostmi, které provozují tzv. prodejní akce, s podomními prodejci např. energií nebo při jiných případech tohoto typu. Desatero se může hodit pro Vás nebo vaše blízké a je přílohou tohoto článku nebo k...

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA - podpora projektů na svém území


MAS Slavkovské bojiště, stejně jako ostatní místní akční skupiny v ČR (180 MAS v ČR), pracovala v uplynulých dvou letech na své „Strategii komunitně vedeného místního rozvoje“. Princip MAS a tvorby jejich strategií je vázaný nařízeními řídících orgánů jednotlivých operačních programů, ale neměla by se vytratit podstata:...

Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí má číslo 116 006


Pracuje nonstop, je bezplatná a poskytuje diskrétně odborné rady. Na telefonní linku 116 006 se může obrátit každý, kdo se cítí být obětí trestného činu, a to bez ohledu na to, zda trestný čin byl nebo nebyl oznámen. Volat mohou oběti různých forem násilí včetně násilí domácího. Pomoc na lince je určena i obětem nedbalostních trestných činů,...

Otnice a "Ždánický les a Politaví" na Facebooku


V rámci podpory webové propagace byla zřízena stránka Otnice a "Ždánický les a Politaví" na Facebooku...

Výzva občanům - neurčité vlastnictví k nemovitostem

Dne 1.1.2014 nabyl účinnosti nový katastrální zákon (zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí), na základě kterého je Český úřad zeměměřický a katastrální povinen předat Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových údaje o nemovitostech, u nichž není osoba, dosud zapsaná v katastru jako vlastník nebo jiný...

Informace o projektu Czech POINT


Projekt Czech POINT přináší občanům mnoho výhod a úlev. Přečtěte si o něm, využijte jej.

PŘIPOJENÍ K INTERNETU

Informace o poskytovatelích bezdrátového připojení k internetu pro naši obec.