Aktuality

Životní podmínky 2018 - výběrové šetření v domácnostech


ČSÚ organizuje v roce 2018 výběrové šetření o životních podmínkách v domácnostech ČR pod názvem "Životní podmínky 2018", které navazuje na předchozí ročníky. Šetření se uskuteční na území celé ČR v 11 575 domácnostech, z nichž se 6 825 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Vlastní šetření proběhne v době od 3. 2. do 27. 5. 2018 prostřednictvím speciálně vyškolených osob, které se prokáží průkazem tazatele nebo zaměstnance ČSÚ a příslušným pověřením.

Otnice - video


Video - obec Otnice   ...

Anvete senior


Anvete senior nabízí bezpečný a komfortní domov seniorům, kteří chtějí prožít aktivní stáří v kruhu svých vrstevníků. Nacházíme se pouze 15 km od Brna v obci Holubice. Nabízíme soukromí v 39 nájemních bytech, o velikostech 1+kk, 2+kk s vlastní kuchyňkou a sociálním zařízení. Byty jsou rozděleny do dvou propojených budov,...

KNIHOVNA


Obecní knihovna nabízí dva nové počítače s připojením na internetu. K dispozici je i scanner a tiskárna na fotografie. Dále je možné kopírování CD a DVD.   NOVÉ KNIHY 2018    I. pololetí   Beletrie pro dospělé  Sasková Lucia - NAPRAVENÁ Tremayne S. K. - LEDOVÉ SESTRY Brown Dan - POČÁTEK   Beletrie pro...

Pronájem nebytových prostor


Obec Otnice zveřejňuje záměr pronájmu nebytových prostor bývalého Kasína v Dělnickém domě na Pančavě, v Otnicích č.p.351. V pronajímaném prostoru je možné provozovat hostinskou činnost. Zájemci o pronájem si mohou vyžádat informace na obecním úřadě Otnice u starosty obce p. Pavla Prokopa

Mikroregion Ždánický les a Politaví


Mikroregion Ždánický les a Politaví pro Vás připravil další vydání Informačního zpravodaje který představuje aktuální dění v regionu a informuje o realizovaných aktivitách Dobrovolného svazku obcí Ždánický les a Politaví.  Celou řadu zajímavých výletů a tras na místa do přírody i za turistickými...

DOTAČNÍ PROGRAM DEŠŤOVKA


Dotační program s pracovním názvem Modrá úsporám a oficiálním pojmenováním Dešťovka je určen také pro občany, kteří si problém s nedostatkem pitné vody uvědomují, smýšlejí ekologicky a chtějí ušetřit za drahou pitnou vodu. V pilotní fázi tohoto programu je vymezeno 100 milionů korun. Dotační program Dešťovka je rozdělen do...

TŘÍDÍME ODPAD


Společnost Respono a.s. oznamuje, že žluté kontejnery určené na plasty byly opatřeny samolepkou KOVY. Kovový odpad, např. čisté konzervy od pokrmů, plechovky od piva a nápojů, obaly od kosmetiky apod., mohou občané odkládat do žlutých kontejnerů společně s plasty. Ostatní kovy lze uložit na všech sběrných dvorech odpadů RESPONO, a.s. Dále jsou ve sběrných místech nově nádoby na...

Kdo dnes zaváhá, neušetří!


Kotlíkové dotace - teď se o nich mluví snad všude. Vláda vyčlenila 9 miliard. Na první pohled to vypadá jako pořádná suma. Ve skutečnosti to ale znamená, že s pomocí dotace se u nás vymění zhruba 100 tisíc kotlů z 350 tisíc, které budou potřeba vyměnit. Kdo dnes zaváhá, dotaci na nový kotel nedostane. A přitom je stejně bude muset vyměnit – ale už za...

Bezpečnostní desatero


Obec Otnice ve spolupráci s projektem „Antišmejdi“ zveřejňuje Bezpečnostní desatero. Deset užitečných rad pro seniory při jednání se společnostmi, které provozují tzv. prodejní akce, s podomními prodejci např. energií nebo při jiných případech tohoto typu. Desatero se může hodit pro Vás nebo vaše blízké a je přílohou tohoto článku nebo k...

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA - podpora projektů na svém území


MAS Slavkovské bojiště, stejně jako ostatní místní akční skupiny v ČR (180 MAS v ČR), pracovala v uplynulých dvou letech na své „Strategii komunitně vedeného místního rozvoje“. Princip MAS a tvorby jejich strategií je vázaný nařízeními řídících orgánů jednotlivých operačních programů, ale neměla by se vytratit podstata:...

Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí má číslo 116 006


Pracuje nonstop, je bezplatná a poskytuje diskrétně odborné rady. Na telefonní linku 116 006 se může obrátit každý, kdo se cítí být obětí trestného činu, a to bez ohledu na to, zda trestný čin byl nebo nebyl oznámen. Volat mohou oběti různých forem násilí včetně násilí domácího. Pomoc na lince je určena i obětem nedbalostních trestných činů,...

Vyžádejte si zdarma vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí.

Česká telekomunikační infrastruktura CETIN žádá stavebníky, kteří se chystají provádět činnost spojenou se zemními pracemi, ale i zemědělce při provádění hluboké orby, aby si vyžádali vyjádření o existenci nadzemních i podzemních sítí, aby nedošlo k jejich poškození. Toto vyjádření Vám na žádost poskytne spol. CETIN zdarma. Opatření k nepoškození vedení komunikační sítě.

Otnice a "Ždánický les a Politaví" na Facebooku


V rámci podpory webové propagace byla zřízena stránka Otnice a "Ždánický les a Politaví" na Facebooku...

Výzva občanům - neurčité vlastnictví k nemovitostem

Dne 1.1.2014 nabyl účinnosti nový katastrální zákon (zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí), na základě kterého je Český úřad zeměměřický a katastrální povinen předat Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových údaje o nemovitostech, u nichž není osoba, dosud zapsaná v katastru jako vlastník nebo jiný...

Informace o projektu Czech POINT


Projekt Czech POINT přináší občanům mnoho výhod a úlev. Přečtěte si o něm, využijte jej.

PŘIPOJENÍ K INTERNETU

Informace o poskytovatelích bezdrátového připojení k internetu pro naši obec.