Aktuality

MUDr. Víšková - dovolená 25.-29.8.2014

MUDr. Víšková oznamuje, že ve dnech 25. - 29.8.2014 nebude ordinovat. V akutních případech zastupuje MUDr. Pikolon v Šaraticích.

Dotazník "Jak se žije v Otnicích?"

Vážení občané obce Otnice, zastupitelstvo naší obce rozhodlo o pořízení „Programu rozvoje obce Otnice“ na období do roku 2020 Ten bude zahrnovat jak cíle, ke kterým by měl rozvoj naší obce směřovat, tak i cesty, které by měly vést k jejich dosažení. Aby bylo možné smysluplný a vyvážený program rozvoje obce vypracovat, je nutná...

Petice proti plné registraci Ústředí muslimských obcí

V září 2014 uplyne 10 let od zaregistrování náboženské organizace Ústředí muslimských obcí Ministerstvem kultury ČR. Podle odst. 1a §11 zákona č. 3/2002 Sb. má církev či náboženská společnost možnost zažádat po 10 letech od registrace o přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv, pokud splní další podmínky, uložené tímto zákonem.

MUDr. Lejsková - zkrácená ordinační doba

Dětské oddělení, MUDr. Lejsková oznamuje, že po dobu letních prázdnin bude ve středu zkrácena ordinační doba pouze do 14 hodin.

Otevírací doba knihovny o prázdninách

Po dobu letních prázdnin bude knihovna otevřena pouze každou středu od 11 do 17 hodin.

Nová obecně závazná vyhláška č.1/2014 o pohybu psů

Obec Otnice oznamuje občanům, že vešla v platnost nová obecně závazná vyhláška č.1/2014, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích v obci Otnice.

Nové knihy v obecní knihovně od začátku roku 2014

Seznam nových knih v obecní knihovně od začátku roku 2014...

"Ždánický les a Politaví" na Facebooku

V rámci podpory webové propagace byla zřízena stránka "Ždánický les a Politaví" na Facebooku...

KTV Otnice digitální nabídka - bude změna od 05/2014

 KTV Otnice - digitální nabídka - bude změna od 05/2014 KANAL PROGRAMY SD PROGRAMY HD C21 CT1     ...

Výzva občanům - neurčité vlastnictví k nemovitostem

Dne 1.1.2014 nabyl účinnosti nový katastrální zákon (zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí), na základě kterého je Český úřad zeměměřický a katastrální povinen předat Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových údaje o nemovitostech, u nichž není osoba, dosud zapsaná v katastru jako vlastník nebo jiný...

Mikroregion Ždánický les a Politaví


Mikroregion Ždánický les a Politaví pro Vás připravil celou řadu zajímavých výletů a tras na místa do přírody i za turistickými atraktivitami. Na výlety pro rodiny s dětmi, cyklisty, pěší turisty, páry, organizace i skupiny přátel se můžete podívat na www.politavi.cz...

Nová sběrná nádoba na textil

U kontejnerů u hřbitova je umístěna nová sběrná nádoba na textil. Můžete zde ukládat textil, oděvy, hračky, obuv aj....

Informace o projektu Czech POINT


Projekt Czech POINT přináší občanům mnoho výhod a úlev. Přečtěte si o něm, využijte jej.

PŘIPOJENÍ K INTERNETU

Složka "Zajímavosti" obsahuje informace o všech poskytovatelích bezdrátového připojení pro naši obec.