Aktuality

Vyhodnocení dotazníku pro program rozvoje obce

Analýza dotazníkového šetření

Přerušení dodávky elektrické energie


Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude 3. 2. 2015 od 8 do 14 hodin PŘERUŠENA DODÁVKA ELEKTRICKÉ ENERGIE. Vypnutá bude část ulice Dědina, levá strana od č.p. 30 (od Kaloudového) po Dělnický dům a ulice Chaloupky od kapličky po č.p. 406 (Komárkovo)....

Tříkrálová sbírka


10. ledna 2015 proběhla v naší obci tradiční Tříkrálová sbírka, během které se vybrala částka 37 248,- Kč. Výtěžek ze sbírky byl věnován oblastní charitě Hodonín. Děkujeme za Vaši štědrost....

Nové knihy v obecní knihovně


Další nové knihy v obecní knihově. Seznam nových knih od začátku roku 2014...

Otnice a "Ždánický les a Politaví" na Facebooku


V rámci podpory webové propagace byla zřízena stránka Otnice a "Ždánický les a Politaví" na Facebooku...

Výzva občanům - neurčité vlastnictví k nemovitostem

Dne 1.1.2014 nabyl účinnosti nový katastrální zákon (zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí), na základě kterého je Český úřad zeměměřický a katastrální povinen předat Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových údaje o nemovitostech, u nichž není osoba, dosud zapsaná v katastru jako vlastník nebo jiný...

Mikroregion Ždánický les a Politaví


Mikroregion Ždánický les a Politaví pro Vás připravil celou řadu zajímavých výletů a tras na místa do přírody i za turistickými atraktivitami. Na výlety pro rodiny s dětmi, cyklisty, pěší turisty, páry, organizace i skupiny přátel se můžete podívat na www.politavi.cz...

Nová obecně závazná vyhláška č.1/2014 o pohybu psů

Obec Otnice oznamuje občanům, že vešla v platnost nová obecně závazná vyhláška č.1/2014, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích v obci Otnice.

Informace o projektu Czech POINT


Projekt Czech POINT přináší občanům mnoho výhod a úlev. Přečtěte si o něm, využijte jej.

PŘIPOJENÍ K INTERNETU

Složka "Zajímavosti" obsahuje informace o všech poskytovatelích bezdrátového připojení pro naši obec.