Přerušení dodávky elektrické energie 1.10.2018

Společnost E.on oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude 1.10.2018.od 7:00 do 10:30 hod. přerušena dodávka elektrické energie.

Vypnutá oblast:
ul. Nová
ul. Květná
ul. Severní
ul. Pod Vodárnou
část ul. Lipová
část ul. U Parku
část ul. Dědina
část ul. Na Konci
dle přiložené mapySpolečnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.

Upozornění:
V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím.

Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností E.ON Česká republika, s.r.o.


Pro případné další informace volejte E.ON Poruchovou linku 800 22 55 77 nebo navštivte www.eon.cz, kde v části věnované distribuci najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny, nebo použijte přímo adresu http://portal.eon.cz/cs/otg/.

Děkujeme Vám za pochopení.

E.ON Distribuce, a.s.