Informace o projektu Czech POINT

 

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který bude sloužit jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data ne občan“.

Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho univerzálního místa, kde bude možné získat a ověřit data z veřejných  i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů.
 
Místem, kde je možné využít tento projekt, je i OÚ Otnice, kompetentní osobou paní Štěpánková.
 
 

 

Další informace o projektu získáte zde .