Jana Štěpánková

Evidence obyvatel
- přihlašování, odhlašování a přehlašování obyvatel
- zrušení trvalého pobytu podle zákona 133/200 Sb – vedení správního řízení
- evidence úmrtí, narození a změny stavu
- vystavování potvrzení o trvalém pobytu
- přidělování čísel popisných

Pošta – podatelna
- příjem a evidence došlé pošty
- odesílání pošty a vedení její evidence
- nákup cenin

Poplatky
- vedení agendy poplatků za svoz odpadu, psa
- evidence úhrady nájemného za byty
- evidence správních poplatků
- evidence dlužníků
- zasílání upomínek
- vymáhání poplatků 

Pokladna
- příjem finanční částky v hotovosti
- výdej finanční částky v hotovosti
- vedení pokladní knihy
- výplata mezd zaměstnancům a dohody o provedení práce

Vedení hřbitovní evidence 
- poplatky, smlouvy o nájmu hrobových míst.

Provádění vidimace a legalizaci listin (ověřování)


CZECHPOINT

Další informace o projektu získáte zde .

- Kopírování
- Rozhlas
- Infokanál
- Webové stránky obce
- Fotoarchiv