Povinně zveřejňované informace

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace podle Standardu ISVS pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě způsobem umožňujícím dálkový přístup a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

1. Oficiální název 
    Obec Otnice

2. Důvod a způsob založení 

Ve smyslu výše uvedeného zákona je vznik a způsob založení obce ustanoven ze zákona č. 128/200 Sb. o obcích. Podmínky a principy, za kterých provozuje svoji činnost, jsou uvedeny zejména v částech uvedeného zákona:  

  • Hlava I. Obecná ustanovení
  • Hlava II. Samostatná působnost obce
  • Hlava III. Přenesená působnost
  • Hlava IV. Orgány obce
  • Hlava V. Orgány zastupitelstva
3. Organizační struktura 
 
Obecní úřad Otnice (dále jen obecní úřad) tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu. V čele obecního úřadu je starosta. Odbory pro jednotlivé úseky činnosti obecního úřadu nejsou zřízeny.
 
Obecní úřad:
  • plní v oblasti samostatné působnosti úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti,
  • v oblasti přenesené působnosti vykonává přenesenou působnost s výjimkou věcí, které patří do působnosti jiného orgánu obce,
  • rozhoduje o poskytování informací žadateli podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
  • Obecní úřad zřizuje úřední desku, která je veřejně přístupná po 24 hodin denně. Úřední deska je umístěna na budově, v níž má své sídlo obecní úřad.
 
5. Případné platby můžete poukázat 
    Komerční banka, a.s. 
    2724731/0100 
 
6. 00 292 206  
    (nejsme plátci DPH.)
 
7. Rozpočet v tomto a předchozím roce
webdesign: Synetix
©2006-2019 Obecní úřad Otnice, prohlášení o přístupnosti