Územní studie krajiny

Město Slavkov má záměr na svém území správního obvodu ORP zpracovat „Územní studii krajiny“. Obec Otnice, jako součást obvodu ORP Slavkov u Brna, byla požádána zpracovatelem této studie, k vyplnění dotazníku, který se dotazuje na vztah občana, nebo zástupce obce, na okolí svého bydliště. Pokud najdete chvíli svého volného času, prosím o vyplnění dotazníku. Cílem studie je vytvořit komplexní dokument umožňující řešení problémů krajiny, zejména v nezastavěném území.

Dotazník:  www.iri.cz

Ukončení sběru dat: do 31. 1. 2022

webdesign: Synetix
©2006-2022 Obecní úřad Otnice, prohlášení o přístupnosti