Vodovody a kanalizace - CENOVÉ OZNÁMENÍ

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. oznamují, v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích,

ceny vodného a stočného s účinností od 1. ledna 2020 a 1. května 2020 

Cena v Kč/m3 bez DPH
od 1. 1. 2020
včetně 15 % DPH
od 1. 5. 2020
včetně 10 % DPH
vodné 44,02 50,62 48,42
stočné 39,48 45,40 43,43
Vodné + stočné 83,50 96,02 91,85
cena vodného je za 1 m3, tj. 1000 litrů odebrané pitné vody
cena stočného je za 1 m3, tj.1000 litrů odpadní vody vypuštěné do veřejné kanalizace
 

Spotřeba k 31.12. 2019 bude v souladu se zákonem a odběratelskými smlouvami stanovena výpočtem z denních spotřeb fakturovaného období. Odběratel má také možnost stav vodoměru k 31. 12. 2019  nahlásit. Z důvodů nutnosti okamžitého zpracování tak však musí učinit nejpozději do 2. ledna 2020 a to výhradně prostřednictvím webových stránek www.vakvyskov.cz Podmínkou pro přijetí a následné zpracování samoodečtu vodoměru, zadaného ve formuláři "Hlášení o stavu vodoměru", je vyplnění správného a úplného OM (pozor! změna na kratší formát čísla "xxxx-xxxx") a názvu OM (odběrného místa), které je uvedeno na smlouvě nebo faktuře a datum odečtu 31.12.2009 Odečty zadané bez uvedených údajů nebo k jinému dni než 31.12.2019 nebudou zpracovány. 

detail_568
webdesign: Synetix
©2006-2019 Obecní úřad Otnice, prohlášení o přístupnosti