Úřední deska

Závěrečný účet za rok 2018

Typ dokumentu: Obec Otnice
Číslo jednací: 6/4/2019
Datum vyvěšení: 10.04.2019
Datum sejmutí oznámení: 30.06.2020

Závěrečný účet za rok 2018

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu