Úřední deska

Seznam nedostatečně identifikovatelných vlastníků

Typ dokumentu: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Číslo jednací: 3/2/2019
Datum vyvěšení: 27.02.2019
Datum sejmutí oznámení: 31.12.2023

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastníka nepodaří zjistit a uběhne-li lhůta podle občanského zákoníku, má se za to, že nemovitost je opuštěná. Toto ustanovení vychází ze skutečnosti, že k vlastnictví takových nemovitostí se nikdo dlouhodobě nehlásí, neplatí z nich daně, nepečuje o ně, a tak lze předpokládat, že tyto osoby nevykonávají vlastnické právo ke svým nemovitostem ve smyslu § 1045, odst. 2 nového občanského zákoníku. Po uplynutí lhůty 10 let (tj. k datu 31.12.2023) nevykonávání vlastnického práva se nemovitost považuje za opuštěnou a stává se vlastnictvím státu.Připojené dokumenty:

U921_Seznam nedostatecne identifikovatelnych vlasntiku-1.2.2019.xls (1937 kB)