Dotace z JMK

Akce „Vybavení zásahové jednotky SDH Otnice“ byla spolufinancována Jihomoravským krajem ve výši 112 000,- Kč na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 051936/18/OKH z dotačního programu Podpora jednotek dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje na období 2017-2020