ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY, OBČANSKÉ PRŮKAZY A PASY - změny od 1.7.2018

Od 1. července 2018 budou mít motoristé možnost požádat o vydání nebo výměnu řidičského průkazu na jakémkoli obecním úřadu s rozšířenou působností (Slavkov u Brna, Vyškov, Brno, ...). Doposud bylo nutné vyřizovat veškeré náležitosti týkající se agendy řidičů na úřadě v místě trvalého bydliště. Dalším zjednodušením administrativy pro řidiče je, že od 1. července 2018 nebudou muset nosit na úřad papírovou fotografii. Úředníci budou pořizovat fotografie digitální, stejně jak je tomu u občanských průkazů. Na jakémkoli úřadě obce s rozšířenou působností bude také možné požádat si o vydání mezinárodního řidičského průkazu, o výpis z evidenční karty řidiče, výpis z bodového hodnocení nebo se např. vzdát řidičského oprávnění. Možnost vyřizovat si potřebné doklady na jakémkoli úřadu s rozšířenou působností se vztahuje i na řidiče profesionály, týkat se to bude i vydání paměťové karty řidiče nebo uznání profesní způsobilosti řidiče.

Od 1. července 2018 vejde také v platnost novela, která mění vydávání cestovních dokladů a občanských průkazů ve zkrácené lhůtě. Cestovní pas budete moci získat už během 24 hodin. Za větší rychlost však zaplatíte i více peněz. Výše poplatků bude u dětí a mladistvých do 15 let 2000 Kč a u osob nad 15 let 6000 Kč. Druhou variantou je pak možnost získání pasu do 5 pracovních dnů u osob mladších 15 let za 1000 Kč, u osob nad 15 let za 3000 Kč.

Občanské průkazy pak bude Ministerstvo vnitra vydávat ve zkrácené 24 hodinové lhůtě osobám starším 15 let za poplatek 1000 Kč a osobám mladším 15 let za 500 Kč. Další změnou je, že žádost lze podat u kteréhokoli úřadu s rozšířenou působností a u Ministerstva vnitra. Žádosti probíhají stejně jako u klasické 30denní lhůty. Vyzvednout pas a občanský průkaz vydaný v pracovních dnech do 24 hodin je ale možné pouze u Ministerstva vnitra, které sídlí Na Pankráci 72, Praha 4. Abyste věděli, že je váš pas či občanský průkaz již k dispozici, můžete při podání žádosti zadat své telefonní číslo nebo e-mail a bude vám zaslána informace o možnosti převzetí dokladu.