VÝSTAVA - Poznej své boty

POZNEJ SVÉ BOTY

V roce 2014 bylo na celém světě vyrobeno více než 24 miliard párů bot. Celkem 88 % světové produkce přitom pochází z Asie. Zdaleka největším vývozcem je Čína, kde se v roce 2014 vyrobilo přibližně 15,7 miliardy párů bot.

V obuvnickém průmyslu jsou typické extrémně nízké mzdy (pouze 2 % z prodejní ceny dostane dělník či dělnice, kteří boty šili) a nebezpečné pracovní podmínky. Velký počet lidí pracuje externě v domácnostech. Pracovníkům a pracovnicím v koželužnách hrozí vyšší riziko rakoviny, mají dýchací potíže a trpí onemocněními kůže.

Výroba obuvi je pracovně náročný proces, který zahrnuje velké množství manuální práce. Proto mnoho evropských obuvnických značek přesunuje část nebo celou produkci do zemí globálního Jihu, kde jsou mzdy nízké a na dodržování důstojných pracovních podmínek se příliš nehledí. Obyčejně tyto země nabízejí také méně přísné environmentální regulace.

Foto výstava Poznej své boty je ke shlédnutí na budově radnice do konce června.