Vyhlášky

Úvodní stránka > Obecní úřad > Vyhlášky >

Obecně závazná vyhláška č.1/2017

kterou se stanoví část společenského školského obvodu základní školy...

Obecně závazná vyhláška č.1/2016

 o nočním klidu...

Obecně závazná vyhláška č.1/2015

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška č. 3/2014

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Obecně závazná vyhláška č. 2/2014

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování...

Obecně závazná vyhláška č.1/2014

kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích v obci Otnice

Nařízení obce č. 1/2013

kterým se vydává tržní řád.

Obecně závazná vyhláška 1/2012

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích...

Obecně závazná vyhláška č. 2/2005

Požární řád

Obecně závazná vyhláška č. 1/2002

kterou se vydává provozní řád veřejného pohřebiště v obci Otnice

Obecně závazná vyhláška č. 4/2001

o zakládání, údržbě a ochraně zeleně na území obce OTNICE