Ceník služeb

Poplatky obce Otnice k 1.1.2019

 
Komunální odpad:
1 osoba / 1 rok / 500 Kč (bez ohledu na počet lidí žijících v jedné domácnosti)
 
 
Poplatky za psy:
1 pes - 100,-  Kč
za každého dalšího - 150,- Kč
 
Veřejné prostranství – stánkový prodej:
do 15 m2 / 10,- Kč / m2/ den 
nad 15 m2 / 20,- Kč / m2/ den  
 
Veřejné prostranství:
- za umístění skládky  -  0,10  Kč/m2/den        
- za umístění lunaparků atd.  -  500,-  Kč/týden
- za umístění reklamního zařízení  -  500,-  Kč/m2/rok
 
Rozhlas
1x hlášení  -  20,- Kč
 
Infokanál – inzerce
1 den  -  15,- Kč
 
Skládka (hlína)
1 m3  -  40,- Kč
 
Hrobové místo a služby na 10 let
 - hrob  - 120,- Kč
 - dvojhrob  -  240,- Kč
 - urnový hrob  -   200,- Kč
 - základ pro urn. hrob  -  1.670,- Kč
 - služby  -  500,- Kč (popl. za kontejner na odpad, voda, písek, udržba hřbitova) 
 
Xerox
- 1x strana   A4  -  2,- Kč
- oboustranně  A4  -  3,- Kč
- 1x strany  A3  -  3,- Kč
- barevně  -  5,- Kč
 
Pořizování fotografií
10 x 15 cm (formát pohlednice) - 5,- Kč
 
Půjčování stolů a židlí
Stůl         ks/den  -  10,- Kč
Židle       ks/den  -   5,- Kč
 
                                  
SPRÁVNÍ POPLATKY:
 
Přihlášení k trvalému pobytu - 50,- Kč
Vystavení druhopisu /rodný list, úmrtní list/  - 100,- Kč
 
Ověřování
1x podpis  - 30,- Kč
1x stránka  - 30,- Kč