Obecní knihovna Otnice

 

Zřizovatel: obec Otnice

Adresa:    Dědina 479, 683 54  Otnice

 

Knihovnice: Zuzana Sloupová

Kontakt:  tel.: 544 255 019

                email: knihovna@otnice.cz

 

Knihovní fond:   téměř 10 000  ks

Počet PC:   3

Místo veřejného internetu - zdarma

Family Point - místo pro rodinu

 

Historie:

Obecní knihovna byla v Otnicích založena na počátku roku 1924 zakoupením 59 knih za obnos 1360 Kč, za peníze obce. Od ministerstva školství obdržela ještě 46 vázaných knih v ceně 1000 Kč jako státní subvenci. Knihy se začaly půjčovat 26. ledna 1924 v obecní kanceláři. Postupně knihovna několikrát změnila místo. Několik let byla umístěna v Dělnickém domě, Základní škole a Katolickém domě. Od 1. července 1973 se stala knihovna v Otnicích střediskovou. Na tuto knihovnu bylo napojeno  pět místních knihoven z okolních obcí - Bošovic, Hostěrádek-Rešova, Lovčiček, Milešovic a Šaratic. Koncem roku 1975 mohla knihovna svým členům nabídnout téměř již pět tisíc svazků a v roce 1978 již více než osm tisíc knih. V současné době kdy je zřizovatelem obec Otnice, vlastní knihovna skoro jedenáct tisíc svazků. Obec přispívá nemalými prostředky na rozvoj knihovny. Od roku 2004 je knihovna plně automatizována. Má tři počítače s přístupem na internet. Posledním velkým stěhováním byl říjen roku 2005, kdy se knihovna přestěhovala do prostor přízemí budovy nové radnice.

 

Provozní doba: 

Pondělí: 11:00 - 17:00

Středa : 9:30 - 15:30   

 

Provozní doba prázdniny 2019:

1.7., 8.7., 10.7., 22.7., 24.7.

5.8., 7.8.,19.8., 21.8., 26.8.

 

Knihovna nabízí tyto služby:

- půjčování knih

- půjčování časopisů

- půjčování pamětních knih obce

- půjčování školních a farních kronik

- půjčování DVD záznamů otnických akcí a jejich kopírování

- veřejný internet

- celoročně probíhající burza knih

- výměnný fond knih s Knihovnou Karla Dvořáčka ve Vyškově

- tisk 

- skenování

- kopie fotografií

- převod fotografií z tištěné formy do digitální podoby a naopak

 

Cena za registraci na 1 rok:

- děti             10 Kč

- dospělí       20 Kč