Ceny vodného a stočného od 1. ledna 2018

Dochází ke zvýšení ceny u vodného o 1,50 Kč/m3 (včetně DPH) a stočného o 0,57 Kč/m3 (včetně DPH). Celkově dochází pro odběratele obou služeb ke zvýšení o 2,07 Kč/m3 (včetně DPH), což znamená nárůst cen o 2,43 %. Na jednoho průměrného odběratele obou služeb bude mít zvýšení cen dopad ve výši cca 66 Kč za rok.
Jsme přesvědčení, že při důležitosti vodárenských služeb pro život každého z nás, budou ceny vodného a stočného v porovnání s některými takzvaně zbytnými službami stále přijatelné.

Ceny platné od 1. 1. 2018
  bez DPH (Kč/m3) včetně 15 % DPH (Kč/m3)
Vodné 39,72 45,68
Stočné 36,28 41,72
Celkem vodné a stočné 76,00 87,40

 

Spotřeba k 31. 12. 2017 bude v souladu se zákonem a odběratelskými smlouvami stanovena výpočtem z denních spotřeb fakturovaného období. Odběratel má také možnost stav vodoměru k 31. 12. 2017 nahlásit. Z důvodů nutnosti okamžitého zpracování tak však musí učinit nejpozději do 2. ledna 2018, a to výhradně prostřednictvím webových stránek www.vakvyskov.cz. Podmínkou pro přijetí a následné zpracování samoodečtu vodoměru, zadaného ve formuláři „Hlášení o stavu vodoměru“, je vyplnění správného a úplného čísla OM a názvu OM (odběrného místa), které je uvedeno na smlouvě nebo faktuře a datum odečtu 31. 12. 2017. Odečty zadané bez uvedených údajů nebo k jinému dni než 31. 12. 2017 nebudou zpracovány.

Provozní doba zákaznického centra ve Vyškově na ulici Brněnské bude omezena v období od 18.12. do 29.12.2017 od 7:00 do 14:00 hodin.